Công nghệ

ERP trên nền web - giải pháp tiết kiệm cho nhà quản lý
ERP trên nền web - giải pháp tiết kiệm cho nhà quản lý
Với hệ thống quản lý toàn diện doanh nghiệp (ERP) được phát triển trên nền tảng web, các nhà quản lý từ nay sẽ bớt đi gánh nặng về chi phí đầu tư, tập trung vào đánh giá và lựa chọn ứng dụng đáp ứng nhu cầu cho công việc quản lý.