• Chia sẻ
  • Xử lý nước trong nồi hơi hợp lý

Xử lý nước trong nồi hơi hợp lý

Nước là nhiên liệu quan trong cho nồi hơi hoạt động, vì vậy xử lý nước như thế nào để đảm bảo cho nồi hơi luôn hoạt động tốt, ổn định là điều vô cùng quan trọng.

Nước cung cấp cho nồi hơi phải là nước sạch đảm bảo vệ sinh để không ảnh hưởng đến chất lượng sinh hơi và để đảm bảo an toàn nước phải được xử lý đúng quy trình, tiêu chuẩn. Việc xử lý nước hợp lý để tránh hai vấn đề căn bản đó là sự tích tụ của cáu rắn lên mặt trong của ống nước và sự ăn mòn kim loại.

Sự tích tụ của chất rắn lên mặt trong của cáu nước đây là một hiện sảy ra rất tự nhiên khi nước được đun sôi, nước cấp vào nồi hơi sẽ hóa hơi để lại các chất rắn đọng lại bên trong nồi. Tùy thuộc vào hàm lượng chất rắn trong nước đôi khi có thể nhìn thấy bằng mắt thường và nếu không kiểm soát được nó có thể phá hủy nồi hơi. Áp suất vận hành và nhiệt độ nồi hơi càng cao thì yêu cầu về xử lý nước càng chặt chẽ. Để ngăn chặn điều này nồng độ chất rắn trong nước cấp vào nồi phải giảm xuống đến giới hạn cho phép. Đồng thời các chất rắn cũng phải được xả ra khỏi nồi hơi bằng cách sử dụng hệ thống xả liên tục hay xả đáy định kỳ.

Sự ăn mòn kim loại là là do khí oxi tồn tại trong nước lâu dần sẽ ăn mòn kim loại bên trong nồi hơi. Để ngăn chặn điều này thì cần khử khí trong nước, việc loại bỏ khí oxi trong nước sẽ làm giảm thiểu sự ăn mòn, điều này thường được thực hiện nhiều nhất bằng thiết bị khử khí. Những thiết bị này sử dụng năng lượng hơi nước để đun nóng nước cấp loại bỏ oxi, cacbon dioxit và những khí khác ra khỏi nước. Hóa chất lọc oxy cũng thường được phun vào thiết bị khử khí để tăng cường khả năng bảo vệ.

Kiểm định nồi hơi định kỳ sẽ dễ dàng phát hiện được sự tích tụ của chất rắn cũng như sự ăn mòn kim loại. Vì vậy dù đã xử lý nước đầy đủ nhưng vấn đề trên vẫn cần phải được quan tâm để ý để bảo vệ nồi hơi tốt nhất.

Như vậy nước là yếu tố quan trọng của nồi hơi nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro vì vậy nước cần được xử lý tốt để mang lại hiệu quả sử dụng cao nhất.