• Chia sẻ
  • Vì sao phải kiểm định an toàn nồi hơi?

Vì sao phải kiểm định an toàn nồi hơi?

Muốn kiểm định an toàn cho nồi hơi, các doanh nghiệp sẽ cần phải thuê dịch vụ từ bên ngoài, vừa tốn kém mà lại ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Thế nhưng, vì sao công việc này lại rất được các đơn vị chú trọng thực hiện?

Vì sao phải kiểm định an toàn nồi hơi?

Theo thông tư đưa ra vào năm 2014, Bộ LĐ- TBXH đã đưa ra chính sách yêu cầu bắt buộc đối với toàn doanh nghiệp đã và đang sử dụng các loại máy móc thiết bị lớn cần luôn luôn kiểm tra độ an toàn liên tục và trong đó, kiểm định nồi hơi được yêu cầu phải bắt buộc kiểm tra đô an toàn.

Đây là một loại máy công nghiệp dùng trong sản xuất hơi, và nguồn nguyên liệu chính là nước. Điều đặc biệt sự cung cấp nước và hơi đó từ việc đốt cháy hữu cơ, từ các chất, bộ phận liên quan đến nồi hơi. Đây là một quy trình sản xuất sử dụng khá nhiều trong các nhà máy công nghiệp lớn ở Việt Nam.

Đi đôi với sự phát triển lớn mạnh đó, chắc chắn phải có rủi ro đi kèm. Việc nhìn xa trông rộng là điều cốt lõi trong quy trình công nghiệp ở bất kỳ đâu, vì thế, trong tương lai việc hỏng hóc máy móc, và sự tác động của nồi hơi gây ảnh hưởng đến người làm trong nhà máy cũng nằm trong cái nhìn của các nhà sản xuất và kinh doanh. Do thế, yêu cầu kiểm định nồi hơi là hoàn toàn chính xác, và được sự chấp thuận của toàn bộ doanh nghiệp lớn nhỏ.

Quy trình kiểm định sẽ được đặt ra theo một bản kế hoạch cụ thể, theo từng tháng từng năm, từ lần đầu khi đưa vào hoat động cho đến khi hết thời gian kiểm định. Quá trình hoạt động của máy luôn phải đi kèm cũng với sự kiểm tra kỹ lưỡng của bộ phận kiểm định. Ở bộ phận kiểm định phải có yêu cầu bắt buộc với người giám sát đó là phải có kinh nghiệm lâu năm trong chuyên ngành này, nắm bắt được kỹ thuật, máy móc đó tốt, đưa ra những phương án tốt cho Công ty.

Việc kiểm định nồi hơi góp một phần không nhỏ vào việc bảo đảm sự an toàn của người lao động, những người luôn phải làm việc của với nồi hơi ở một áp suất cao. Ngoài ra cũng giúp cho các doanh nghiệp có thể giảm bớt chi phí sửa chữa khi máy móc hỏng, thay vật tùng nguyên liệu, dẫn đến thu chi tăng lớn.