• Chia sẻ
  • Vấn đề cấp thiết để bảo vệ an toàn cho người lao động

Vấn đề cấp thiết để bảo vệ an toàn cho người lao động

Trong môi trường có nhiều sự thay đổi cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kèm theo đó là sự thay đổi ngày càng hiện đại hơn nữa của công nghệ máy móc trong công nghiệp. Tuy nhiên người lao động của chúng ta thì vẫn chưa được đào tạo bài bản kiến thức trong khi làm việc.

Chính vì vấn đề còn nhiều người lao động chưa được đào tạo những kiến thức kỹ năng làm việc vậy nên số người mất, số người bị thương do tai nạn lao động ngày càng tăng nhanh. Máy móc hiện đại nhưng người lao động thì cũ kỹ, quá trình làm việc người lao động không được huấn luyện an toàn lao động, công nhân không hiểu biết kiến thức về máy móc, không biết sử dụng cũng như không có khả năng khắc phục những sự cố xảy ra bên trong công ty khi thực hiện. Vậy bảo sao con số tai nạn ngày càng tăng và nếu các doanh nghiệp của chúng ta vẫn cứ liều mình bỏ qua bước huấn luyện an toàn thì có lẽ con số này sẽ không chịu dừng ở một mức nào đó.

Cần phải huấn luyện an toàn lao động cho công nhân, cần phải hướng dẫn cụ thể và có kế hoạch hơn nữa những kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng làm việc hay nói cách khác huấn luyện an toàn lao động hiện nay là vấn đề cấp thiết để bảo vệ an toàn cho người lao động của chúng ta cũng như bảo vệ một môi trường làm việc hiệu quả và không có thương vong.

Trách nhiệm của mỗi chúng ta là cần phải lên tiếng, cần phải thiết thực và mạnh mẽ hơn nữa để đưa những thứ mà các doanh nghiệp hiện nay đang cố tình ngụy tọa, cố tình  che dấu ra ánh sáng, đưa tới pháp luật để pháp luật trừng trị một cách công bằng. Hãy dừng lại, các doanh nghiệp hãy làm việc bằng lương tâm của mình, hãy huấn luyện an toàn cho toàn bộ công nhân viên để môi trường làm việc của doanh nghiệp mình là một môi trường trong sạch nhất và hiệu quả nhất, hãy là những doanh nghiệp đi đầu về sự an toàn.