Ứng dụng tháp SEO - Công ty SEO Google

Ứng dụng tháp SEO - Công ty SEO Google mang lại sức mạnh tổng thể và tuyệt đối trong SEO Google. Infographic giúp bạn hiểu thêm sức mạnh của nội dung, chất lượng link, mạng xã hội, ... của SEO.


Ứng dụng tháp dich vu seo - Công ty SEO Google


Tốc độ truy cập, chất lượng nội dung

Tốc độ tải trang là yếu tố quyết định lượng truy cập & số lượng truy cập quay lại một thiết kế web trong khi đó nội dung là linh hồn của trang web. Hai yếu tố nền tản trong một website.

Từ khóa & mục tiêu

Nghiên cứu từ khóa đúng đổi tượng nhằm xây dựng nội dung, phân bố từ khóa trong tiêu đề, mô tả, h1, ...

Hệ thống liên kết

Xây dựng liên kết nội & liên kết ngoại tao nên sức mạnh tổng thể. Đa dạng hóa nội dung, linh hoạt anchor text, ...

Mạng xã hội

Kết hợp Fanpage Facebook, Twitter, Pinterest, nhúng các nút like, share, box comment, ... tạo sự lan truyền của nội dung.