• Chia sẻ
  • Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp

Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp

Nói đến doanh nghiệp tư nhân thì không thể không nhắc đến những trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp của mình. Đây là điều rất quan trọng mà bất cứ ai khi lựa chọn thành lập loại hình doanh nghiệp này đều phải đảm bảo nắm rõ những quy định về nó để có thể đảm bảo việc kinh doanh được thuận lợi nhất.

Khi tiến hành thực hiện các thủ tục để chuẩn bị cho việc thành lập doanh nghiệp thì nhiều người gặp không ít khó khăn. Vì thế nên chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp chính là chọn cho mình một “ phụ tá” đắc lực để doanh nghiệp có thể yên tâm hơn khi thực hiện các thủ tục này.

Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp

Khi nói đến trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân chính là nói đến những gì mà chủ doanh nghiệp cần phải gánh vác trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân có thực sự lớn mạnh hay không, kinh tế có vững vàng hay không thì trách nhiệm về tài sản này sẽ có sự ảnh hưởng không hề nhỏ.

Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân là gì?

Để có thể hiểu rõ hơn về trách nhiệm này thì bạn cần phải nhìn nhận vấn đề qua các khía cạnh khác nhau của công việc kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân. Ví dụ như vốn của doanh nghiệp tư nhân là của chủ doanh nghiệp tư nhân bỏ ra. Vốn nhiều hay ít là quyền quyết định của chủ doanh nghiệp. Vốn này cũng chính là tài sản của doanh nghiệp tư nhân và người chủ doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm vô hạn đối với kết quả kinh doanh bằng tất cả số tài sản mà mình có. Nó không phải là chỉ có trách nhiệm trong phạm vi vốn góp như các loại hình doanh nghiệp khác. Chế độ trách nhiệm vô hạn này sẽ mang đến nhiều ưu điểm nhưng cũng không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Cụ thể như sau:

Thuận lợi

- Trong quá trình kinh doanh, trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân theo chế độ vô hạn cho phép chủ doanh nghiệp tư nhân được toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Dù là đầu tư ở đâu, hợp tác với ai, hoạt động cơ cấu như thế nào thì quyết định của chủ doanh nghiệp là quyết định tối cao nhất.

- Mọi lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tư nhân đều thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể sử dụng nguồn lợi này để tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cũng có thể sử dụng cho các nhu cầu mua sắm cá nhân như: nhà, xe…

Khó khăn

- Chế độ trách nhiệm vô hạn sẽ trở thành gánh nặng kinh tế rất lớn nếu kinh doanh của doanh nghiệp thua lỗ. Chủ doanh nghiệp sẽ phải dùng toàn bộ tài sản mình đang có để bù đắp sự thua lỗ đó. Chế độ trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản theo quy định của pháp luật có thể đẩy chủ doanh nghiệp đến bờ vực phá sản nếu hoạt động kinh doanh không tốt đẹp.

Có thể nói, với quy định trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân như vậy thì bạn cần phải có sự cân nhắc thật chu đáo nếu không muốn việc kinh doanh của mình sẽ trở thành “ngõ cụt” trong việc phát triển sự nghiệp trong tương lai.