• Chia sẻ
  • Tiền đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu

Tiền đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu

Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các công ty, xí nghiệp hay cơ quan nhà nước thì người lao động hay công nhân viên chức thường băn khoăn không biết tiền đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu và mức đóng là bao nhiêu phần trăm so với lương cơ bản.

Nhiều người vẫn còn đắn đo không biết nên lựa chọn tham khảo thông tin tại dịch vụ bảo hiểm xã hội hay là tại cơ quan bảo hiểm xã hội để có thể đảm bảo thông tin tham khảo được chính xác nhất và hiệu quả nhất.

Tiền đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu

Nói đến mức tiền đóng bảo hiểm xã hội thì không phải là người tham gia bảo hiểm xã hội nào cũng có thể nắm được. Bởi nếu hỏi về tiền đóng bảo hiểm xã hội thì mọi người cần phải biết được là mức lương đóng cũng như tỉ lệ phần trăm đóng là bao nhiêu để có thể đảm bảo quyền lợi của mình được tốt nhất.

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2017 được tính như sau:

- Đối với người lao động ở vùng I thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 3.750.000 đồng.

- Đối với người lao động ở vùng II thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 3.320.000 đồng.

- Đối với người lao động ở vùng III thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 2.900.000 đồng.

- Đối với người lao động ở vùng IV thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 2.850.000 đồng.

Đó là mức lương đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động phổ thông. Còn đối với lao động có trình độ tay nghề thì sẽ nhân thêm 7% lương để đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Ngoài ra thì tiền đóng bảo hiểm xã hội cũng được tính theo tỉ lệ % để người tham gia bảo hiểm xã hội có thể nắm được thông tin một cách chính xác nhất như sau:

- Tổng mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là 32% trong đóng người sử dụng lao động đóng 21,5% và người lao động sẽ đóng 10,5%.

- Mức đóng 21,5% đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động bao gồm 17,5% đóng bảo hiểm xã hội, 3% đóng bảo hiểm y tế và 1% đóng bảo hiểm thất nghiệp.

- Mức đóng 10,5% của người lao động đóng bảo hiểm xã hội bao gồm 8% đóng bảo hiểm xã hội, 1,5% đóng bảo hiểm y tế và 1% đóng bảo hiểm thất nghiệp.

- Ngoài ra thì người sử dụng lao động sẽ đóng thêm 2% phí công đoàn để có thể hỗ trợ và giúp đỡ người lao động trong trường hợp người lao động có các vấn đề về sức khỏe. Số tiền này là tổng quỹ tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội và được nộp cho liên đoàn lao động thuộc quận/huyện nơi cư trú.

Trên đây là thông tin về tiền đóng bảo hiểm xã hội mà luật bảo hiểm xã hội quy định để người tham gia bảo hiểm xã hội được biết và thực hiện theo đúng quy định.