• Khám phá
  • Thuốc - Lỗ Tấn - Hình ảnh cuối tác phẩm

Thuốc - Lỗ Tấn - Hình ảnh cuối tác phẩm

1. Ý tưởng của những chi tiết: những ngôi mộ và con đường mòn trong nghĩ địa:

Hình ảnh những ngôi dày khít trong nghĩa trang gợi lên thực trạng XH vừa đen tối lại vừa tàn bạo, cái chết nhiều hơn sự sống.

Hình ảnh con đường mòn trong nghĩa địa:

+ không hề có sự phân biệt giữa những người làm cách mạng, hy sinh vì đất nước nhân dân với những kẻ trộm cướp giết người, nên người Cách mạng cũng bị xem như là "giặc"

+ hình ảnh con đường mòn không chỉ là 1 ranh giới tự nhiên mà nó còn là ranh giới vô hình của lòng người của những định kiến XH tồn tại trong những con người lạc hậu, ngu muội, tồn tại trong cả những người giác ngộ như Hạ Du. họ chưa thấy được, chưa liên kết được với nhân dân tạo thành sức mạnh đấu tranh.

2. Hoa trên mộ Hạ Du:

Vòng hoa có ý nghĩa cái chết không uổng phí, vẫn còn những người có lý tưởng như Hạ Du

Nhà văn vững tin vào tiền đồ CM. ông muốn nói với mọi người rằng máu người tử hình đã thức tỉnh 1 bộ phận quần chúng, đã có người hiểu được cái chết vinh quang của họ và tâm nguyện bước tiếp bước chân khai phá của họ.

3. Câu hỏi của bà mẹ Hạ Du: "thế này là thế nào?"

Thể hiện sự ngơ ngác, bàng hoàng sửng sốt trước vòng hoa trên mộ con.

Ẩn giấu 1 niềm vui vì đã có người hiểu con mình và còn hàm chứa 1 đòi hỏi phải có câu trả lời