• Chia sẻ
  • Thực trạng công tác huấn luyện an toàn ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng công tác huấn luyện an toàn ở Việt Nam hiện nay

An toàn lao động luôn là một mối quan tầm lớn đối với người lao động nói riêng, và tất cả mợi người nói chung. Ở Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào, được phân bổ ở nhiều ngành nghề khác nhau, chủ yêu là ngành công nghiệp, cần được đảm bảo sự an toàn trong lao động.

 

Đào tạo không phải chỉ là trách nhiệm của cơ sở huấn luyện an toàn lao động mà nó luôn là trách nhiệm của toàn thể xã hội bởi tính cần thiết và cấp bách đặc biệt là ở Việt Nam hiện nay.

Tai nạn lao động vẫn thường xuyên diễn ra hàng ngày, hàng giờ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả lao động cũng như tinh thần của người lao động, một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến an toàn lao động chính là công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Ở nước ngoài, công tác huấn luyện luôn được thực hiện và giám sát chặt chẽ nhưng ở nước ta hiện nay, việc đào tạo đôi khi vẫn còn bị xem nhẹ, chủ quan và chưa được nhận thức đúng mức.

Người lao động là đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng vấn đề an toàn lao động, tuy nhiên họ lại chưa được định hướng đúng hoặc bị che mắt bởi lợi ích nhóm của thành phần lãnh đạo tổ chức doanh nghiệp, nếu pháp luật không có quy định chặt chẽ về vấn đề này có lẽ không ít các cơ sở đào tạo phải đóng cửa bởi thiếu trầm trọng học viên.

Chính vì nhận thức sai vai trò của công tác huấn luyện đào tạo nên dù bị “thúc ép” bởi quy định của pháp luật vì vấn đề này vẫn chưa được nhìn nhận nghiêm túc và đôi khi đi học chỉ như “đi chơi”. Một trong những tiêu cực trong lao động sản xuất hiện nay đó là các tổ chức, doanh nghiệp chỉ thuê người lao động với thời gian làm việc ngắn, thời vụ hoặc không ký kết hợp đồng lao động dẫn tới quyền lợi người lao động bị xâm hại nghiêm trọng và việc tham gia các khóa huấn luyện an toàn cũng gần như bị “cắt giảm”. Chỉ một số cán bộ, lãnh đạo của tổ chức doanh nghiệp được tham gia khóa học, chỉ một vài nhân viên giám sát hay các lao động lành nghề được ký kết hợp đồng mới được huấn luyện. Còn người lao động thì bị bỏ bê, an toàn lao động bị đe dọa hay chỉ được giới thiệu qua loa tại nơi làm việc.

Tìm kiếm giải pháp có lẽ cần có cái nhìn đúng đắn hơn về việc huấn luyện an toàn lao động, nhà nước ngoài sự quản lý cần giám sát chặt chẽ và hỗ trợ tối đa cho các tổ chức doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, huấn luyện đầy đủ. Chỉ có như vậy mới giúp cải thiện vấn đề an toàn lao động, đảm bảo quyền lợi chon người tham gia lao động nhất là trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay.