• Chia sẻ
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất có ưu đãi gì

Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất có ưu đãi gì

Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất không hề đơn giản với nó cần đáp ứng nhiều điều kiện cũng như quy định khắt khe từ phía Pháp luật. Tuy nhiên, đối với ngành nghề này cũng nhận không ít ưu đãi trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp chế xuất còn có rất nhiều thủ tục rườm rà và các quy định pháp lý chồng chéo nhau. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi các cá nhân, tổ chức đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể đảm bảo việc thành lập doanh nghiệp của mình được nhanh chóng và đúng quy định mà pháp luật ban hành.

Doanh nghiệp muốn thành lập doanh nghiệp chế xuất phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở sản xuất, về ngành nghề, hình thức kinh doanh và nhiều yếu tố khác. Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất cần được thực hiện ngay sau khi doanh nghiệp chắc chắn rằng mình đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp chế xuất. Doanh nghiệp cần hoàn thành các thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất sau:

Thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất


- Trước tiên, doanh nghiệp phải nắm được những công việc đầu tiên cần làm từ việc đặt tên doanh nghiệp sao cho đúng quy định, tìm trụ sở kinh doanh, xác định nguồn vốn điều lệ đến chuẩn bị hồ sơ để đăng ký kinh doanh.
- Khi đã chuẩn bị đủ hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh tại địa phương doanh nghiệp đăng ký.
- Đến ngày hẹn, doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh nhận kết quả.
- Doanh nghiệp tiếp tục hoàn tất thủ tục đăng ký mã số thuế, khắc con dấu..

Mặc dù so với các ngành nghề khác thì thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất có phần khó khăn hơn nhưng đổi lại khi thành lập doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp sẽ có nhiều ưu đãi như sau:
- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh từ năm 2004 trở đi sẽ có mức thuế suất là 20% trong 10 năm.Sau 10 năm mức thuế suất áp dụng là 28%. Khi bắt đầu có thu nhập và phải chịu thuế, doanh nghiệp sẽ được miễn thuế 02 năm đầu, đồng thời giảm 50% cho 03 năm tiếp theo.
-  Đối với thuế GTGT, hàng hóa xuất khẩu sẽ không phải chịu thuế GTGT. Đối với hàng hóa nội địa chỉ trừ một số loại hàng hóa đặc biệt phải chịu thuế theo quy định của pháp luật còn lại sẽ được ưu đãi thuế suất là 0%.
- Đối với thuế xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp chế xuất cũng được áp dụng chính sách ưu đãi miễn thuế đối với các hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập nội địa.

Như vậy, thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất mặc dù khá phức tạp nhưng đổi lại doanh nghiệp chế xuất sẽ có nhiều ưu đãi về thuế từ chính sách của nhà nước trong việc đầu tư sản xuất và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những ưu đãi này đóng vai trò không nhỏ trong việc tiết kiệm chi phí kinh doanh cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển vững vàng hơn.