• Kinh tế
  • Thủ tục thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thủ tục thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thủ tục thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc được pháp luật quy định như thế nào, doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi quyết định thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là chi nhánh sẽ chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty để kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính.

Thủ tục thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải đúng theo quy định của pháp luật. Chi nhánh muốn hạch toán phụ thuộc thì phải đăng ký trên cơ quan thuế theo mẫu tờ khai 02-ĐK-TCT. Công ty chủ quản trực tiếp đi làm các thủ tục cho chi nhánh và chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải có giấy đăng ký kinh doanh, có mã số thuế của doanh nghiệp thì đó cũng chính là mã số thuế.

Khi thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc doanh nghiệp phải gửi thông báo thành lập chi nhánh và các giấy tờ liên quan khác theo quy định đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi dự định đặt chi nhánh để cơ quan xét duyện việc thành lập doanh nghiệp giá rẻ.

Mọi vấn đề không hề đơn giản quan trọng là bạn có thời gian và sự tìm hiểu, tuy nhiên nếu muốn rút ngắn giai đoạn hãy liên hệ ngay với thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.