• Chia sẻ
  • Thời gian kiểm định cầu trục thực hiện như thế nào?

Thời gian kiểm định cầu trục thực hiện như thế nào?

Kiểm định trên cầu trục luôn tuân thủ theo những quy định rõ ràng, theo tiêu chuẩn được đơn vị quản lý đưa ra. Xuất phát từ đó mà thời gian diễn ra hoạt động này sẽ phụ thuộc vào từng hoàn cảnh nhất định.

Thời gian kiểm định cầu trục thực hiện như thế nào?

Cầu trục là một thiết bị máy móc lớn hiện đại vì vậy mà việc kiểm định là vô cùng quan trọng. Vậy việc kiểm định trên cầu trục được thực hiện như thế nào?

Đầu tiên khi các công ty doanh nghiệp mua cầu trục thì phải kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục lần đầu. Đây là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục bao gồm cống trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỷ thuật quốc gia và tiêu chuẩn kỷ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng. Lần kiểm định đầu tiên này vô cùng quan trọng và không được phép bỏ qua, nó chính cơ sở để đánh giá chất, độ an toàn của cầu trục.

Thứ hai là sau khi đã đi vào sử dụng các doanh nhiệp cần có một kế hoạch về thời gian kiểm định cầu trục ở các lần tiếp theo, nghĩa là phải được kiểm định định kỳ và ở những lần kiểm định định kỳ này các cơ quan, đơn vị kiểm định cũng thực hiện kiểm định như lần đầu. Trông các lần kiểm định định kỳ này cơ quan kiểm định sẽ phát hiện được những thiết bị xuống cấp, cần thay thế hay những lỗi kỹ thuật sảy ra trong quá trình vận hành và đưa ra hướng khắc phục.

Thứ ba là kiểm định an toàn cầu trục bất thường. Đây là hoạt động kiểm định để đánh giá kiểm tra cầu trục tuy nhiên nó không theo thời gian định kỳ mà được các đợn vị kiểm định thực hiên khi sảy ra các vấn đề bất thương trong quá trình hoạt động như sau khi sử chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng đến tình trạng kỷ thuật an toàn của thiết bị hay sau khi thay đổi vị trí lắp đặt và khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Kiểm định cầu trục luôn được thực hiện theo một thời nhất định tuy nhiên nó còn được thực hiện thêm do chất lượng máy móc bất thường hay yêu cầu của cơ quan thẩm định. Nhưng dù thời gian nào thì việc kiểm định là cần thiết và cần được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo cho các công trình thi công an toàn nhất tránh gây ra cá tai nạn đáng tiếc cho các nhân viên kỷ thuật cũng như công nhân.