• Công nghệ
  • Thiết kế web chuẩn SEO cần đảm bảo điều gì cho Url

Thiết kế web chuẩn SEO cần đảm bảo điều gì cho Url

Url là một phần rất quan trọng của website. Chính vì vậy thiết kế web chuẩn SEO cũng cần phải đảm bảo Url cũng phải chuẩn SEO.

Thiết kế website chuẩn SEO

Hiện nay, bạn có thể hiểu Url theo cách phổ thông là một địa chỉ liên kết (đường dẫn) của một trang web hay một bài viết nào đấy trên Internet. Các kiểu Url trên Internet cũng muôn mau muôn vẻ. Có những Url chỉ cần nhìn lướt qua là bạn có thể nhớ được nhưng có những Url cho dù bạn có xem đi xem lại 100 lần bạn cũng không tài nào nhớ nổi. Chính vì vậy, khi thiết kế website chuyên nghiệp  chuẩn SEO, người thiết kế cũng cần phải đảm bảo cho Url phải chuẩn SEO.

Vậy Url chuẩn SEO là Url như thế nào?

Trước hết Url chuẩn SEO là Url có liên quan đến nội dung bài viết, keywords, description. Mục đích của điều này là gì? Đó chính là giúp cho người đọc dễ hình dùng cũng nhưn nắm bắt được nội dung mà mình sắp sửa đọc. Ngoài ra cũng để đảm bảo tính thầm mỹ cũng như khoa học của Url. Một Url của một bài viết tốt nhất là nên có định dạng trùng tên với tiêu đề của bài viết. Bởi vì tiêu đề chính là phần tóm gọn nội dung của bài viết một cách súc tích và khái quát nhất. Đồng thời với một bài SEO thì tiêu đề bài viết luôn phải chưa từ khóa SEO.

* Ví dụ: Với bài viết có tiêu đề là “Thiết kế web chuẩn SEO cần đảm bảo điều gì cho Url” thì Url chuẩn SEO nên có dạng là “http://domain.com/thiet-ke-web-chuan-seo-can-dam-bao-dieu-gi-cho-url.html.”

Cần phải hạn chế độ dài của Url và đảm bảo Url chỉ có ba cấp tính từ domain (domain.com/cap1/cap2/cap3/) khi thiết kế web chuẩn SEO. Tại sao cần phải đảm bảo điều này? Bởi theo theo chuẩn SEO thì Url có cấp càng ít càng được đánh giá chất lượng cao hơn so với Url nhiều cấp. Đồng thời với Url ít cấp, người xem cũng có thể dễ đọc, dễ nhớ, dễ hình dung và dễ nhấp chuột.

Một điều nữa đó chính là việc phân tách các từ trong Url. Với một web chuẩn SEO người đọc thường bắt gặp việc sử dụng dấu trừ (-) hay dâu gạch dưới (_) giữa các từ trong Url.

* Ví dụ:“http://domain.com/thiet-ke-web-chuan-seo-can-dam-bao-dieu-gi-cho-url.html.” hay “http://domain.com/thiet_ke_web_chuan_seo_can_dam_bao_dieu_gi_cho_url.html.”

Tu nhiên theo cá nhân người viết thì việc sử dụng dấu trừ (-) sẽ đẹp hơn cũng giúp người xem dễ đọc học.

Những vấn đề mà chúng tôi đề cập ở trên là những điều mà bạn cần phải đảm bảo cho Url khi thiết kế web chuẩn SEO.