• Chia sẻ
  • Thiết bị dụng cụ phục vụ cho kiểm định cần trục

Thiết bị dụng cụ phục vụ cho kiểm định cần trục

Thực hiện kiểm định cần trục không thể chỉ phụ thuộc vào con người, mà kèm theo đó phải nhờ tới sự hỗ trợ của những dụng cụ, thiết bị hiện đại dùng cho việc kiểm tra đánh giá từng chi tiết một.

Thiết bị dụng cụ phục vụ cho kiểm định cần trục

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cho cần trục đã được Bộ an toàn và lao đông xã hội quy định rõ ràng, để quá trình kiểm định được diễn ra thuận lợi cần chuẩn bị kỹ lưỡng những bước chuẩn bị, trong có đó việc chuẩn bị dụng cụ phục vụ cho quy trình kiểm định cần trục.

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ quá trình kiểm định cần trục phải phù hợp với đối tượng kiểm định và phải được kiểm định hiệu chuẩn trước đó theo quy định rõ ràng. Các thiết bị cân tải trọng thử khi không xác định được chính xác tải trọng thử của cần trục. các thiết bị đo vẫn tốc dài và vẫn tốc vòng, diễn ra nhanh hay chậm và có bị bất thường với số vòng quy định. Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác, các dụng cụ đo lường cơ khí, đo độ dài đo đường kính khe hở, đo tính năng và cân nặng vật.

Trươc khi tiến hành bước vào kiểm định cần trục, tổ chức kiểm định và cơ sỏ phải phối hợp nhất quán, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến trong quá trình kiểm định. Thủ tục hồ sơ biên bản phải chuẩn bị kỹ càng, khi bước vào kiểm định chỉ việc điền thông số theo đúng mẫu yêu cầu đo được. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu kỹ thuật của thiết bị, hồ sơ quản lý, hồ sơ vận hành, bảo dưỡng hay sửa chữa bao giờ chưa.

Chuẩn bị đầy đủ những phương tiện phù hợp nếu những dụng cụ trước không đủ đáp ứng để kiểm định, trang bị đầy đủ những vạt dụng bảo hộ cá nhân như gang tay, giầy lao động, mũ bảo hộ, áo … đảm bảo trong quá trình kiểm định được diễn ra môt các thuận lợi và nhanh chóng nhất. Chuẩn bị xong xuôi thì các chuyên viên bắt tay vào kiểm định cần trục. Chuẩn bị những dụng cụ vấn đề giấy tờ có liên quan trước sẽ giúp quá trình kiểm tra được nhanh chóng và chính xác nhất có thể, đảm bảo được an toàn của cả người lao động, doanh nghiệp và xã hội.