• Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp cổ phần có đặc điểm gì

Thành lập doanh nghiệp cổ phần có đặc điểm gì

Công ty cổ phần hiện nay chiếm một tỉ trọng không hề nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam. Rất nhiều doanh nghiệp chọn cho mình loại hình này để hoạt động lâu dài. Vậy đâu là ưu điểm và đâu là nhược điểm của việc thành lập doanh nghiệp cổ phần?

Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp thấy rất khó khăn khi thực hiện thành lập công ty cổ phần. Những thủ tục, giấy tờ rất phức tạp và nhiêu khê đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thành lập công ty rất nhiều. Đó cũng là lý do mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn hợp tác với dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để việc sát nhập được nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Thành lập doanh nghiệp cổ phần

Đầu tiên doanh nghiệp nên biết một số đặc điểm của thành lập doanh nghiệp cổ phần. Về vấn đề vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần khác nhau, có 2 loại cổ phần là cổ phần ưu đãi và cổ phần phổ thông.

Với loại hình ưu đãi có rất nhiều loại như cổ phần ưu đãi biểu quyết, ưu đãi cổ tức.

Cổ đông có quyền chuyển cổ phần của mình cho người khác, trừ cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết thì không được chuyển nhượng cho cá nhân hay tổ chức khác. Sau 3 năm kể từ ngày nhận được giấy đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có thể chuyển cổ phần phổ thông cho một cổ đông sáng lập khác, sau 3 năm mọi hạn chế chuyển nhượng của cổ đông sáng lập đều bị bãi bỏ.

Các ưu điểm của việc thành lập doanh nghiệp cổ phần là:

+ Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân riêng biệt.

+ Công ty cổ phần có khả năng phát hành chứng khoán nên việc huy động vốn rất dễ. Cơ cấu vốn linh hoạt.

+ Loại hình công ty cổ phần không hạn chế số cổ đông tối đa mà chỉ hạn chế số cổ đông tối thiểu (ít nhất 3 người) nên rất dễ huy động vốn từ nhiều nguồn lực khác nhau, dễ dàng phát triển.

+ Loại hình này là loại hình công ty chịu trách nhiệm hữu hạn. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh cũng như các khoản nợ của công ty trong số vốn mà mình đã góp vào ban đầu.

+ Các lĩnh vực mà một công ty cổ phần có thể hoạt động rất rộng.

+ Việc chuyển nhượng vốn dễ dàng cho các nhà đầu tư hay tổ chức đầu tư vào loại hình kinh doanh này.

+ Các cán bộ - công nhân viên chức nhà nước cũng có thể mua cổ phần, vì vậy đối tượng có thể tham gia công ty rất rộng.

Bên cạnh rất nhiều ưu điểm nổi trội, trong số đó có một vài ưu điểm chỉ có ở công ty cổ phần như dễ dàng huy động vốn hay có thể lên sàn chứng khoán thì thành lập doanh nghiệp cổ phần cũng sẽ mang lại một vài khó khăn nhất định cho người quản lý.

+ Quản lý các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông sẽ gặp khó khăn vì số lượng quá nhiều và chế độ tự do chuyển nhượng cổ phần

+ Cũng vì có quá nhiều cổ đông nên có khi những cổ đông không biết hết nhau, chưa kể đến vấn đề phân hóa các nhóm trong công ty đối kháng nhau về lợi ích (điều này hoàn toàn có thể xảy ra).

+ Việc thành lập hay quản lý cũng bị ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật, đặc biệt là các quy định về chế độ tài chính, kế toán củ công ty.