• Công nghệ
  • Tàu cá sẽ được gắn thiết bị định vị và máy liên lạc

Tàu cá sẽ được gắn thiết bị định vị và máy liên lạc

Mới đây, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư hơn 11,5 tỷ để gắn thiết bị định vị, máy thông tin liên lạc cho các tàu cá nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn tàu đánh bắt xa bờ.

Gắn thiết bị định vị cho các tàu cá nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong bất kỳ mọi tình huống giữa đất liền với tàu đánh bắt xa bờ.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 280 bộ thiết bị vệ tinh gắn trên các tàu cá xa bờ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp để quản lý các tàu khi đánh bắt trên biển.Được biết, thiết bị định vị có gắn chip GPS. Loại chip này dùng để truyền nhận tín hiệu từ các vệ tinh nhân tạo bay vòng quanh trái đất. Dựa vào khoảng cách từ thiết bị định vị đến 3 vệ tinh khách nhau để xác định vị trí của thiết bị đó.

Hiện nay ở Việt Nam thiết bị định vị xe được đưa vào xử dụng để quản lý phương tiện giao thông, tàu biển, dẫn đường cho ô tô, giải quyết nhiều bài toán quản lý cho các doanh nghiệp...