• Kinh tế
  • Sự phát triển của vận chuyển đường biển trên thế giới

Sự phát triển của vận chuyển đường biển trên thế giới

Hình thành từ rất lâu trong lịch sử phát triển của loài người, ngay từ khi con người biết kinh doanh mua bán và trao đổi hàng hóa thì vận chuyển đường biển đã bắt đầu được khai sinh và trở thành một phương thức vận chuyển quan trọng nhất của thị trường kinh tế thế giới, cũng như một nền tảng quan trọng thúc đẩy nền kinh tế chung của toàn cầu phát triển.

Chúng ta đã biết rằng, đại dương chiếm đến 2/3 bề mặt trái đất, chính vì thế ngay từ xa xưa ngành vận tải biển đã ra đời như một phương thức vận chuyển cũng như di chuyển của con người từ nơi này đến nơi khác. Khi mà đường bộ chưa phát triển thì đường biển gần như là một loại hình giao thông duy nhất. Ngay từ thế kỷ V trước công nguyên con người đã biết sử dụng đường biển để làm các tuyến đường giao thông giúp lưu thông hàng hóa và giao lưu giữa các vùng, các miền, các quốc gia với nhau trên thế giới.

Và cho đến hiện nay, vận tải đường biển  sớm trở thành một trong những phương thức vận tải hàng đầu trên thế giới, nó không chỉ giúp cho nhiều nước phát triển mạnh mẽ nhờ ngành cảng biển và vận tải biển, mà nó còn là nền tảng cơ bản để kích thích kinh tế thế giới ngày càng phát triển hơn.

vận chuyển đường biển

Hiện nay,  vận chuyển đường biển đang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn so với lịch sử hình thành trước đây. Nó không thể thiếu trong nhiều hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa, chuyển giao kỹ thuật giữa các nước trên thế giới. Mặc dù không thể nào khắc phục được những rủi ro và ảnh hưởng từ thiên nhiên của vận tải biển, song chúng ta cũng không thể thay thế nó bằng bất cứ hình thức vận tải nào khác biệt.

Hình thành từ rất lâu đời, vận chuyển đường biển không chỉ đơn giản là một phương thức vận tải mà nó còn là cốt lõi của sự phát triển kinh tế thế giới. Đóng vai trò quan trọng, chi phối và thúc đẩy sự phát triển chung của toàn nhân loại nói chung và nền kinh tế thế giới nói riêng.