399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Xã hội
  • Quy trình thực hiện một dịch vụ SEO Google (seo từ khóa) như thế nào?

Quy trình thực hiện một dịch vụ SEO Google (seo từ khóa) như thế nào?

Quá trình tư vấn và thực hiện dịch vụ seo google sẽ phải đi qua 5 bước sau:

Bước 1: Đưa ra danh sách nhưng từ khóa hiểu quả và tư vấn cho khách hàng

- Hướng dẫn khách hàng dịch vụ SEO website cài đặt và sử dụng công cụ kiểm tra từ khóa Google Keyword Tool của Google.
- Kiểm tra tính hiệu quả của từ khóa đã chọn: Check hệ số chuyển đổi khách hàng, Hệ số trung bình Click vào Link khi search từ khóa.
- Tư vấn lập kế hoạch Marketing về từ khóa.
Bước 2: Báo giá dịch vụ SEO website (seo từ khóa) theo yêu cầu
- Căn cứ kế hoạch Marketing về từ khóa của khách hàng, Vietnam Marketing sẽ báo giá cạnh tranh về SEO từ khóa cho khách hàng
- Gửi khách hàng lộ trình thực hiện SEO từ khóa Google và Kế hoạch báo cáo
Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ SEO google (seo từ khóa)
- Soạn thảo Hợp đồng SEO từ khóa gửi khách hàng
- Ký kết hợp đồng
Bước 4: Thực hiện Hợp đồng, báo cáo kết quả hàng tháng
Bước 5: Kết thúc hợp đồng sử dụng dịch vụ SEO google (từ khóa).