• Chia sẻ
  • Quy định thang cuốn của công ty kiểm định

Quy định thang cuốn của công ty kiểm định

Việc kiểm định loại thiết bị như thang cuốn sẽ diễn ra theo một quy trình làm việc tương ứng, đã được xây dựng sẵn trước đó mà mỗi một công ty trong lĩnh vực này cần tuân thủ và tực hiện.

 

Một công ty muốn kiểm định chất lượng thang cuốn hoặc băng tải chở người cần tiến hành theo các bước như đã quy định trong bộ luật của Chính phủ. Theo đó, có một số vấn đề ta cần lưu ý như sau:

Khi điểm định thang cuốn hay bẳng tải chở người, ta cần kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị; kiểm tra sơ bộ bên ngoài thiết bị; kiểm tra kỹ thuật, thử không tải; các chế độ thử tải, phương pháp thử; xử lí kết quả kiểm định. Tuy nhiên, các bước kiểm tra được tiến hành khi kết quả của bước trước đó được thông qua, đạt yêu cầu. Tất cả các thông tin trong buổi kiểm định đều phải được ghi chép rõ ràng, chính xác và có một bản lưu lại cho tổ chức kiểm định.

Để phục vụ quá trình kiểm định thang cuốn hay các băng tải chở người, các tổ chức công ty kiểm định còn cần phải có những thiết bị, dụng cụ như: thiết bị đo điện trở cách điện (dùng để phân tích, kiểm tra, thử nghiệm điện trở cách điện của các thiết bị); thiết bị đo điện trở tiếp đất; thiết bị đo dòng điện; thiết bị đo hiệu điện thế; thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng; các dụng cụ đo cơ khí: đo độ dài, đường kính,…;  thiết bị đo cường độ ánh sáng và các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khi cần thiết (máy đo độ ồn, máy đo nhiệt độ, máy đo độ ẩm vật liệu,…).

Ngoài ra, trước khi tiến hành kiểm định, thiết bị băng tải, băng cuốn cần đảm bảo các yêu cầu sau: thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định; hồ sơ thiết bị phải đầy đủ; công ty kiểm định cần chắc chắc rằng các yếu tố môi trường bên ngoài sẽ không làm ảnh hưởng đến quá trình cũng như kết quả kiểm định; đáp ứng các điều kiện về an toàn lao động để vận hành thiết bị.

Trên đây là toàn bộ những kiến thức chung nhất, cơ bản nhất khi một công ty kiểm định muốn kiểm định thang máy hay các băng tải chở người theo đúng quy định của Nhà nước ta.