• Khám phá
  • Phân tích cốt truyện Làng Kim Lân

Phân tích cốt truyện Làng Kim Lân

Dàn ý phân tích diễn biến cốt truyện trong truyện ngắn "Làng" của Kim Lân:

A. MỞ BÀI

- Giới thiệu tác giả Kim Lân và truyện ngắn “Làng”

- Giới thiệu ông Hai , người nông dân có lòng yêu làng gắn bó với tình yêu đất nước .

B. THÂN BÀI

+HCNV :Ông Hai , một người nông dân cần cù ,cuộc đời gắn bó với làng Chợ Dầu .Từ ngày tản cư xa làng ,ông rất buồn , hay sang nhà bác Thứ nói chuyện .

+PTĐĐNV

a. Ông Hai yêu làng tha thiết say đắm,thể hiện bằng việc khoe làng.

- Trước cách mạng :khoe làng giàu đẹp,sầm uất ,lăng cụ Thượng to ,đẹp …

- Sau cách mạng : không khoe lăng mà khoe những ngày khởi nghĩa dồn dập ở làng…

- Khi sống xa làng : luôn luôn nhớ ,nghĩ về làng .

b. Tình yêu làng cuả ông Hai gắn bó với lòng yêu nước .

- Ông hồ hởi khi nghe những tin tức chiến thắng cuả quân ta.

- Ông đau khổ ,nhục nhã lúc nghe tin làng mình theo giặc…

- Ông sung sướng ,tự hào khi nghe tin làng Dầu vẫn trung thành với cách mạng ,khoe nhà mình bị giặc đốt.

+ĐGNV

- Ông Hai có tình yêu làng say đắm.Tình yêu làng cuả ông mở rộng thành tình yêu nước khi gặp thử thách.

- Ông tiêu biểu cho người nông dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp .

C. KẾT BÀI

- Tác giả xây dựng thành công hình tượng điển hình người nông dân trong kháng chiến chống Pháp .

- Lòng yêu nước không phải là một tình cảm chung chung ,phải được biểu hiện cụ thể