• Chia sẻ
  • Phải kiểm định nồi hơi trước khi sử dụng

Phải kiểm định nồi hơi trước khi sử dụng

Nồi hơi tuy còn mới, nhưng do thuộc loại thiết bị rất dễ xảy ra sự cố cháy nổ và đòi hỏi tính an toàn ở mức cao nhất, vì vậy buộc các đơn vị sử dụng phải kiểm định trước khi đưa vào vận hành.

 

Đây là quy định của nhà nước, đã có các văn bản quy định và hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Kiểm định nồi hơi trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn lao động cho toàn thể công thể công nhân và cả công ty.

Nồi hơi là một loại thiết bị mà chúng ta ít gặp trong cuộc sống thường ngày. Nồi hơi thường có kích thước lớn, có cấu tạo phức tạp, được sản xuất để phục vụ sản xuất trong các ngành nghề riêng biệt, có tính đặc thù. Trong những ngành sản xuất đó nồi hơi giữ một vai trò hết sức quan trọng. Có thể nói quá trình sản xuất sẽ không thể thực hiện nếu không có nồi hơi. Tuy nhiên lợi nhiều thì cũng sẽ có cái hại. Sự cố nếu xảy ra với nồi hơi thì hậu quả rất nghiêm trọng, nguy hiểm tính mạng của người lao động, và không chỉ một người mà có thể là rất nhiều người.

Chính tầm quan trọng và mức độ nguy hiểm đi kèm của nồi hơi mà quá trình sử dụng nồi hơi phải thực hiện theo các bước nghiêm ngặt. Không thể mua về liền là đưa vào lắp đặt và sử dụng liền. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong cách lắp đặt, vận hành cũng có thể gây ra những thiệt hại mà chúng ta không thể lường trước trước. Khi sự việc đã gây ra hậu quả thì dù là ai cũng không thể cứu vãn lại được như ban đầu. Chắc chắn phải kiểm định nồi hơi trước khi sử dụng. Tất cả những người có chuyên môn họ sẽ biết tầm quan trọng phải thực hiện công đoạn kiểm định này.

Việc kiểm định nồi hơi trước khi sử dụng đã có các văn bản quy định và hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Kiểm định nồi hơi trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn lao động cho toàn thể công thể công nhân và cả công ty. Các công ty hoạt động trong các ngành nghề có sử dụng nồi hơi sẽ biết rõ các thông tin quy định này. Dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, quy trình sản xuất có gấp đến đâu thì công tác an toàn phải được thực hiện trước. Kiểm định nồi hơi là quy định bắt buộc và không thể bỏ qua.