Niềm tin

Những gì đã qua là đã qua/ Em đã quên xin anh đừng nhắc lại

Những gì đã qua là đã qua

Em đã quên xin anh đừng nhắc lại

Những gì đang tới là sẽ tới

Anh đã quên cho nên em sẽ nói.

Chúng ta quên những chuyện buồn đã qua

Chúng ta quên những ngày mưa đã xa

Nếu còn giọt đắng cay trong mắt em đọng lại

Thì như thế với anh em có lỗi.

Chúng ta tin và chúng ta sẽ nói

Trời là xanh bằng cặp mắt em nhìn

Đường là thẳng với bàn chân bước tới

Và tương lai là đẹp chúng ta tin.

Dù phía trước còn nhiều điều gian khổ

Dù lửa hồng còn buổi mới nhom nhem

Dù những gì đã qua còn mong quay lại nữa

Nhưng tương lai là đẹp - chúng ta tin.

Chúng ta yêu và chúng ta đi lên.