Niềm tin

Những gì đã qua là đã qua/ Em đã quên xin anh đừng nhắc lại

    Những gì đã qua là đã qua

  Em đã quên xin anh đừng nhắc lại

  Những gì đang tới là sẽ tới

  Anh đã quên cho nên em sẽ nói.

      Chúng ta quên những chuyện buồn đã qua

      Chúng ta quên những ngày mưa đã xa

  Nếu còn giọt đắng cay trong mắt em đọng lại

    Thì như thế với anh em có lỗi.

  Chúng ta tin và chúng ta sẽ nói

  Trời là xanh bằng cặp mắt em nhìn

  Đường là thẳng với bàn chân bước tới

  Và tương lai là đẹp chúng ta tin.

       Dù phía trước còn nhiều điều gian khổ

       Dù lửa hồng còn buổi mới nhom nhem

       Dù những gì đã qua còn mong quay lại nữa

        Nhưng tương lai là đẹp - chúng ta tin.

  Chúng ta yêu và chúng ta đi lên.