• Chia sẻ
  • Những đối tượng nào có quyền thành lập doanh nghiệp

Những đối tượng nào có quyền thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệplà quyền của tất cả mọi công dân trong xã hội, tuy nhiên cũng có những đối tượng không được phép làm chủ doanh nghiệp. Điều này đã được quy định rõ trong Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2005; Điều 12 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010.

Vậy những đối tượng nào được quyền thành lập doanh nghiệp theo ý định của mình, cùng theo dõi những điều sau nhé.

Mọi cá nhân, tổ chức trong nước và bao gồm những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đều được phép đăng ký kinh doanh. Luật quy định không phân biệt quốc tịch, nơi cư trú hay trụ sở… chỉ cần không nằm trong những đối tượng bị cấm đều có quyền thành lập công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Luật còn quy định mỗi một cá nhân chỉ được quyền đại diện cho một doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cũng có thể là làm thành viên của công ty hợp danh. Tuyệt đối không được đứng đại diện thành lập nhiều doanh nghiệp khác nhau. Với những người là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh danh có quyền tham gia vào việc thành lập doanh nghiệp là công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Trường hợp các cá nhân, tổ chức là người nước ngoài khi muốn thành lập công ty tại Việt Nam cần phải tuân thủ theo các quy định, thực hiện đầu tư gắn liền với thành lập doanh nghiệp. Với trường hợp này doanh nghiệp sẽ được phòng đăng ký kinh doanh cấp cho giấy chứng nhận đầu tư, và nó cũng chính là giấy phép kinh doanh tại Việt Nam.

Ngoài ra, còn có thêm một đối tượng được quyền mở công ty là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, và nếu có dự định mở thêm một doanh nghiệp mới thì cần đảm bảo:

+ Nếu doanh nghiệp có trên 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia cùng thì khi thành lập doanh nghiệp giá rẻ mới cần phải đảm bảo có dự án đầu tư. Đồng thời, gắn liền với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định.

+ Nếu doanh nghiệp có không quá 49% vốn nước ngoài thì khi thành lập mới cần phải thực hiện theo những quy định trong Luật doanh nghiệp và gần giống với các doanh nghiệp thông thường.