• Chia sẻ
  • Ngành khai thác đá xây dựng cũng hết sức nguy hiểm

Ngành khai thác đá xây dựng cũng hết sức nguy hiểm

Ngành xây dựng ở nước ta hiện nay rất phát triển, khiến các ngành khai thác nguyên nhiên liệu xây dựng cũng phát triển theo. Một trong số đó là ngành khai thác đá xây dựng, đây là ngành tương đối nặng nhọc và đòi hỏi ở người lao động nhiều sức lực và kinh nghiệm.

Việt Nam có trữ lượng về đá vôi rất lớn. Đá vôi phục rất nhiều trong đời sống nhiều nhất là về xây dựng. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp, cơ sở khai thác được cấp phép khai thác tạo việc làm cho hàng ngàn lao động tại khắp các tỉnh thành.

Nhưng điều bất cập hiện nay là về an toàn lao đông cho các công nhân khai thác vẫn còn nhiều hạn chế. Ngành khai thác đá xây dựng giải quyết tình trạng thất nghiệp tại nhiều địa phương, mang đến công ăn việc làm cho nhiều người. Với các doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp vật liệu xây dụng thì việc khai thác được đầu tư kỉ lưỡng, máy móc,trang thiết bị và đội ngũ công nhân được đào kĩ lượng.

Còn với các cơ sở nhỏ lẽ thì quá trình khai thác với các trang thiết bị thô sơ chỉ dựa vào sức người: khoan, nổ mìn, cày bẩy, phá bổ,nghiền sàng… việc khai thác như thế này mang nhiều nguy cơ, rủi ro về tai nạn rất cao. Các máy móc được trang bị sơ sài thiếu chất lượng không đảm bảo khi sử dụng gây những nguy cơ mất an toàn lao động. Việc sử dụng bom mìn để nổ đá, gây nguy hiểm cho người dùng. Việc sử dụng các trang thiết bị khoan thiếu kiến thức dễ gây nổ, sặp ún, sạc lỡ. Hàng năm tại các khu vực khai thác thường xuyên xảy ra các tình tràng sặp, và sạc lỡ cướp đi mạng sống nhiều người gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại các cơ sở nay dân công làm việc là những người dân địa phương thiếu kinh nghiệm, không qua các quá trình huấn luyện an toàn nên khi tai nạn xảy ra không ứng phó được. Không sử lý được tình hình. Trong quá trình khai thác các dân công chưa có kinh nghiệm cũng chưa qua huấn luyện an toàn không đánh giá được tình hình, thường rất chủ quan không chú ý đến các an toàn lao động. Đặt biệt trong quá trình gài bom mình, người dân không sát định được phạm vi nổ, sức công phá cũng như cách né tránh an toàn để bảo vệ mình, dễ gây ra các tai nạn nghiêm trọng.

Khai thác đá cung cấp nguyên liệu cho ngành xây dựng là một trong những ngành tạo việc làm cho người dân. Nhưng đồng thời cũng là ngành tương đối nguy hiểm. Việc khai thác đá còn nhiều bất cập tại các cơ sở nhỏ việc khai thác con thô sơ nguy hiểm, người khai thác còn thiếu hiểu biết dẫn đến những hậu quả khôn lượng. Các nhà chức năng còn lơ là chưa tăng cường công tác kiểm tra giám sát.