• Chia sẻ
  • Mục đích của việc huấn luyện an toàn

Mục đích của việc huấn luyện an toàn

An toàn lao động là một vấn đề được nhiều quan tâm hiện hiện trạng mất an toàn hiện nay ngày càng phổ biến và ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. Huấn luyện an toàn có mối quan hệ không nhỏ đễn an toàn lao động vì vậy người tiến hành huấn luyện với những mục đích khác nhau.

Huấn luyện an toàn là quá trình đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng giữ an toàn cho người lao động, tại cá buổi huấn luyện người được huấn luyện sẽ được hướng dẫn các kỹ năng giải quyết, khắc phục hậu quả khi có biến cố tai nạn xảy ra, xử lý tình huống, kiểm tra sửa chữa các trang thiết bị máy móc cũng như vận hành và được hướng dẫn các qui trình làm việc của chúng. Tuỳ thuộc vào điều kiện làm việc mà đối tượng huấn luyện cũng như qui trình huấn luyện khác nhau. Sau khi hoàn thành huấn luyện người được huấn luyện sẽ được cấp các chứng chỉ, bằng cấp huấn luyện.

Ngày nay trước tính hình tai nạn lao động ngày càng có những bước tiến triển xấu đi thì người ta quan tâm đến việc giữ an toàn lao động và tìm ra những biển pháp để giữ an toàn lao động trong đó có việc huấn luyện an toàn, việc huấn luyện an toàn được tiến hành với nhiều mục đích khác nhau tuỳ thuộc vào từng ngày nghề cũng như từng loại công việc, huấn luyện an toàn không chỉ là một hoạt động mà nó còn là một công việc của một số cá nhân. Huấn luyện an toàn tạo ra những đội ngũ lao động có kỹ thuật cao, dễ dàng ứng phó được trong các điều kiện khó khăn, đặc biệt là khi gặp một số trường hợp nguy hiểm cũng dễ dang vượt qua, đồng thời đào tạo cho người lao động cách khắc phục và xử lý khi có tai nạn diễn ra, dễ dàng khống chế được tình hình. Việc huấn luyện mang lại hiệu qua công việc tốt hơn vì người đưuọc huấn luyện hiểu rõ về các qui trình làm việc, dễ dàng vận hành cũng như sử dụng các trang thiét bị máy đúng cách và an toàn. Huấn luyện an toàn đảm bảo việc lao động được diễn ra thuận lợi nhanh chóng đồng thời cũng giữ được an toàn tối đa cho người lao động cũng như khu vực lao động.

Huấn luyện an toàn thực hiện nhiều mục đích, nó đảm bảo được việc xảy ra các thiệt hại do sự thiếu hiểu biết của con người là ít nhất, tạo được không gian làm việc an toàn cao, tránh gây mất an toàn lao động.