• Chia sẻ
  • Mã số bảo hiểm xã hội là gì

Mã số bảo hiểm xã hội là gì

Khi người lao động tham gia bảo hiểm được cấp sổ bảo hiểm xã hội và mỗi người như vậy có một mã số bảo hiểm và mã số bảo hiểm xã hội là gì đây là điều đang thắc mắc của nhiều người lao động hiện nay.

Bảo hiểm xã hội là vấn đề rất quan trọng hiện nay nên có các dịch vụ ra đời để đáp ứng yêu cầu của người lao động và dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn giải quyết các vấn để trên một cách nhanh nhất.

Mã số bảo hiểm xã hội là gì

Khi nói nói bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo , hỗ trợ một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị các trường hợp khách quan hoặc chủ quan khác nhau như: mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất. Như vậy tham gia bảo hiểm xã hội chính là bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Trước tiên chúng phải ta tìm hiểu mục đích mã số bảo hiểm xã hội là gì chính là nhằm mục đích phân loại, thống kê đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời, sử dụng mã này nhằm xác định quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội khi khám bệnh, chữa phù hợp. Với yêu cầu quản lý hiện nay và từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý bằng công nghệ thông tin .Như vậy mục đích của việc lập ra các mã số bảo hiểm xã hội trước hết là có lợi cho cơ quan bảo hiểm . Nó giúp cơ quan này dễ dàng quản lý theo một trình tự nhất định để cơ quan bảo hiểm có thể tra cứu, phân loại một các dễ dàng.

Mã số bảo hiểm xã hội gồm 15 ký tự được chia thành 6 ô và được thể hiện như sau:

- Đối với 2 ô đầu là thông tin nêu lên cơ quan đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Những ký tự tiếp theo được ký hiệu theo số thứ tự từ 1 đến 5 là thể hiện thông tin mức hưởng bảo hiểm xã hội.

- Tiếp đến 2 ký tự tiếp theo là thông tin nói đến tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ.

- Hai ký tự tiếp theo nữa là thông tin về mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nơi quản lý và phát hành thẻ bảo hiểm y tế.

- Ba ký tự tiếp theo là thông tin nêu rõ mã đơn vị quản lý, theo địa giới hành chính và còn tùy theo loại đối tượng.

- Cuối cùng là năm ký tự cuối là số thứ tự của người tham gia bảo hiểm y tế trong 01 đơn vị.

Như vậy, việc quy định này góp phần tạo sự quản lý chặt chẻ và số lượng, người tham gia và mức hưởng của người lao động.Qua việc tìm hiểu các vấn đề ở trên mã số bảo hiểm xã hội là gì đã giúp cho bạn có các nhìn cụ thể liên quan đến mã số thẻ mà người lao động quan tâm.