• Chia sẻ
  • Luật thành lập công ty cổ phần

Luật thành lập công ty cổ phần

Với xu thế hiện nay là toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế để bảm bảo cho quyền lợi của các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư nước ngoài phải có hệ thống pháp luật để điều chỉnh các quan hệ, vậy luật thành lập công ty cổ phần hiện nay có khác với việc thành lập các loại hình doanh nghiệp khác hay không? Chúng ta cùng nhau nghiên cứu nhé.

Hiện nay các mối hệ kinh doanh, hợp tác đầu tư được điều chỉnh bằng quan hệ pháp luật và việc thành lập các doanh nghiệp cũng không nằm ngoài xu hướng đó, nếu bạn còn thắc mắc luật đó như thế nào có thể liên hệ với dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết các thắc mắc trên.

Luật thành lập công ty cổ phần

Để thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân, công ty cổ phần đều được điều chỉnh của luật doanh nghiệp hiện hành, nhưng luật thành lập công ty cổ phần có những đặc điểm khác với cơ bản so với các loại hình doanh nghiệp khác ở chổ đại diện pháp luật có thể một hoặc nhiều cá nhân, điều này khác với các loại hình doanh nghiệp còn lại, ngoài ra số lượng cổ đông tối thiểu là ba người và tối đa không giới hạn số lượng, và chịu trách nhiệm trước pháp luật hữu hạn nằm trong số vốn góp của từng cá nhân.

Cổ đông trong công ty cổ phần là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần. Cổ đông trong công ty cổ phần có trách nhiệm hữu hạn đối với các tài sản hay khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn góp của mình. Theo luật doanh nghiệp thì cơ cấu của công ty cổ phần cũng có sự khác biệt rõ rệt như Hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Về chuyển nhượng vốn ở công ty cổ phầ được thực hiện trong ba năm đầu kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Với công ty cổ phần thì việc chuyển nhượng cổ phần có sự thông thoáng và thuận lợi hơn so với công ty TNHH.

Đặc điểm nổi bật mà luật doanh nghiệp quy định về thành lập công ty cổ phần là có thể phát hành chứng khoán mà các loại hình doanh nghiệp khác không có như cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn. Chính vì thế đây là loại hình công ty có khả năng huy động vốn rất lớn. Chính cơ chế huy động linh hoạt này đã tạo điều kiện cho những cá nhân với số tiền nhỏ cũng có cơ hội đầu tư và hưởng lợi.Quy chế này rất có lợi để các doanh nghiệp cổ phần có thể nắm bắt được các thời kinh doanh một cách thuận lợi hơn rất nhiều. Cơ chế huy động vốn này còn giúp cho công ty có khả năng chủ động được về nguồn huy động vốn mỗi khi cần nguồn vốn lớn tham gia các hoạt động đầu tư của công ty.

Luật thành lập công ty cổ phần được quy định với những ưu điểm như vậy nên đây là loại hình mà nhiều người lựa chọn trong quá trình phát triển của công ty.