• Chia sẻ
  • Lệ phí thành lập công ty cổ phần gồm những gì?

Lệ phí thành lập công ty cổ phần gồm những gì?

Như chúng ta đã biết thì khi đăng ký thành lập công ty cổ phần thì ngoài việ nộp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ thì doanh nghiệp cũng cần phải nộp đầy đủ lệ phí thành lập công ty cổ phần tại cơ quan chức năng để có thể đảm bảo là thủ tục đăng ký thành lập công ty được hợp pháp.

Nếu bạn đang băn khoan về các giấy tờ, thủ tục thành lập công ty phải làm như thế nào thì bạn có thể liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể đảm bảo là việc thành lập công ty được thuận lợi và hiệu quả nhất.

Lệ phí thành lập công ty cổ phần gồm những gì?

Với nhiều người thì họ thường không quan tâm đến vấn đề lệ phí thành lập công ty cổ phần vì họ cho rằng đây là khoản chi phí không đáng kể. Tuy nhiên, việc nắm rõ lệ phí cần đóng cho việc thành lập công ty là bao nhiêu sẽ giúp bạn có được sự chuẩn bị một cách chủ động nhất đối với việc đăng ký kinh doanh của mình.

Lệ phí thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 200.000 VND

Một trong những khoản được tính vào lệ phí cho việc thành lập cộng ty cổ phần chính là khoản lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Khoản lệ phí này là 200.000 đồng. Con số này không quá nhiều nhưng nó lại có ảnh hưởng rất lớn đối với việc doanh nghiệp có thành lập công ty cổ phần được hay không. Thông thường thì khoản phí này doanh nghiệp phải tiến hành đóng đủ cho cơ quan chức năng trước khi doanh nghiệp nộp hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp. Nếu như trong quá trình cơ quan chức năng xét duyệt hồ sơ mà doanh nghiệp cần phải sửa đổi hay bổ sung thông tin trong hồ sơ thì doanh nghiệp sẽ không phải đóng thêm khoản phí nào cho việc đăng ký doanh nghiệp nữa.

2. Lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 300.000 VND

Nhiều người khi đăng ký thành lập doanh nghiệp xong thì tiến hành đăng ký mẫu dấu mà không thực hiện công việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin đăng ký quốc gia. Điều này dẫn đến việc xin đăng ký công bố mẫu dấu của doanh nghiệp bị cơ quan chức năng từ chối. Chính vì vậy, ngay sau khi doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan chức năng cấp thì phải tiến hành nộp lệ phí là 300.000 đồng để thực hiện việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Công việc này giúp cho việc thành lập công ty cổ phần được đúng theo trình tự mà pháp luật ban hành.

Như vậy, trên đây là những khoản lệ phí thành lập công ty cổ phần mà doanh nghiệp cần phải lưu ý để có thể đảm bảo là việc thành lập công ty cổ phần được thuận lợi và suôn sẻ như dự kiến ban đầu. Đồng thời nó cũng thể hiện việc thành lập công ty là hợp pháp.