• Xã hội
  • Lạ đời của cách dùng máy cắt sắt phân chia tài sản

Lạ đời của cách dùng máy cắt sắt phân chia tài sản

Ở Serbia có một người nông dân 76 tuổi, tên Branko Zivkov, đã làm theo yêu cầu của toà án địa phương về việc ly hôn với người vợ của minh, trong vấn đề phân chia tài sản. Ông đã dùng máy cắt sắt để cắt toàn bộ nông cụ ra làm hai.

Sau khi bị toà án địa phương, yêu cầu chia tài sản ra làm hai tất cả số tài sản mà ông Zivkov đã làm cật lực, mới kiếm được trong suốt 45 năm chung sống với vợ, là bà Vukadinka. Đó là nguyên nhân dẫn đến hành động, khi ông điên tiết lên và lấy máy cắt sắt ra và cắt làm đôi tất cả máy móc của mình ra cho bõ ghét

Tuy nhiên ông vẫn không biết phải phân chia con bò ra làm sao khi dùng máy cắt sắt để cắt đôi con bò ra,  cụ ông Zivkov nói "bà ấy phải nói rõ muốn lấy phần có đuôi hay phần có sừng"