• Chia sẻ
  • Kiểm định để đảm bảo an toàn lao động

Kiểm định để đảm bảo an toàn lao động

Kiểm định để đảm bảo an toàn lao động là điều quan trọng, giúp cho môi trường làm việc có thể được cải thiện tốt hơn, hạn chế được nhiều những vấn đề có thể xảy ra dẫn đến tai nạn ảnh hưởng đến con người cũng như tài sản vật chất.

Kiểm định an toàn và an toàn lao động là những từ phổ biến trong lao động, chúng gần như có mối quan hệ với nhau. Kiểm định an toàn và an toàn lao động cũng dễ dàng bắt gặp trong đời sống hàng ngày, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Kiểm định là quá tŕnh giám định các sản phẩm, thiết bị, công tŕnh...theo một thông số an toàn nhất định được qui định theo pháp luật cho từng loại sản phẩm cũng như từng danh mục khác nhau, được khảo sát độ an toàn từ trước. An toàn là động là t́nh trạng mà tại đó con người được bảo vệ về sức khoẻ cũng như tính mạng một cách chắc chắn, con người có thể sống và làm việc tại đó mà không phải chịu các rủi ro tai nạn. Kiểm định an toàn và an toàn lao động là hai thuật ngữ phổ biến nhất trong lao động và được quan tâm chú ư nhất.

Kiểm định an toàn là quá tŕnh giám định được diễn ra bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và đáng tin cậy, kiểm định được chia ra là ba giai đoạn kiểm định ban đầu là kiểm định được thực hiện khi hoàn thành xong sản phẩm, kiểm định định kỳ là loại kiểm định được diễn ra theo một chu kỳ nhất định có thể là vài tháng hoặc vài năm sẽ tái kiểm định lại, kiểm định bất thường là kiểm định diễn ra khi có sự cố để kiểm tra hư hỏng để kịp thời khắc phục. Kiểm định an toàn được diễn ra một cách thuận lợi nhất và chắc chắn nhất th́ mức độ an toàn lao động càng cao, đảm bảo cho người làm việc tính tin cậy nhất, đảm mức rủi rui mất an toàn là thấp nhất. Kiểm định an toàn là một trong những thủ tục cần được tiến hành để đảm bảo an toàn lao động cho người sử dụng, kiểm định an toàn đánh giá mức độ an toàn lao động tại nơi làm việc cũng như các thiết bị làm việc. An toàn lao động đồng thời cũng là kết quả của việc kiểm định an toàn, nếu kiểm định an toàn sản phẩm đạt chuẩn thị mức độ an toàn của sản phẩm đó cao và ngược lại. An toàn lao động như thế nào th́ đánh giá được việc kiểm định an toàn như thế đó.

Kiểm định an toàn và an toàn lao động là hai thuật ngữ dính liền nhau, một vật được kiểm định an toàn thông quá sẽ được đánh giá là an toàn. Tuy nhiên cũng có một vài yếu tố khác cũng tác động đến sự an toàn lào động ngoài việc kiểm định.