• Chia sẻ
  • Kiểm định cần trục và những quy định chung

Kiểm định cần trục và những quy định chung

Ở nhiều môi trường làm việc thường xuyên vận chuyển hàng hóa bằng cần trục, tiến hành kiểm định khả năng vận hành của thiết bị là rất cần thiết. Có những quy định rất cụ thể xung quanh vấn đề này hiện nay.

 

Kiểm định cần trục là một hoạt động giúp kiểm tra mức độ an toàn, hiệu quả làm việc… của các loại cần trục hiện nay. Thậm chí có một số loại cần trục còn được đưa vào quy định của pháp luật phải kiểm định thường xuyên.

Hiện nay các loại cần trục đã được đưa vào sử dụng ở rất nhiều nơi sản xuất, nhất là các nơi có hoạt động công nghiệp nặng. Đây là những nơi mà các thiết bị nâng hạ như cần trục được đưa vào sử dụng nhiều.

Hiện nay có hai loại cần trục được sử dụng phổ biến nhất là cần trục tháp và cần trục tự hành. Đây cũng chính là hai loại cần trục được đưa vào quy định của pháp luật phải kiểm định thường xuyên.

Vì thực ra mặc dù mang lại lợi ích to lớn khi ứng dụng nhưng chúng lại có những đặc điểm cấu tạo hoặc khi được sử dụng nhiều rất có thể gây nguy hiểm cho người lao động nên chúng được quy định chặt chẽ trong việc kiểm định.

Cụ thể thì cần trục tháp là loại cần trục quay có cần lắp với đỉnh tháp cố địn hay di chuyển.

Còn cần trục tự hành là một tên gọi chung cho các loịa cần trục bánh xích, bánh lốp, cần trục ô tô. Chúng thường được lắp trên ô tô hay máy kéo bánh xích.

Chính vì những đặc điểm cấu tạo cũng như ưu điểm hoạt động mà việc kiểm định đối vói hai loại này được quy định một cách rất nghiêm ngặt.

Trước tiên là về những yêu cầu khi kiểm định. Trạng thái của cần trục phải đảm bảo là đã sẵn sang khi đưa vào kiểm định. Những sơ sót trong mảng này rất có thể nên các sai sót về kết quả nên phải cẩn thận. Kết quả của việc này còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thời tiết, môi trường. Những yêu cầu về vệ sinh an toàn lao động cũng phải đảm bảo khi bắt đầu tiến hành việc kiểm định. Và còn một yếu tố khác chính là hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ để việc kiểm định diễn ra một cách chính xác.