• Chia sẻ
  • Kiểm định cần trục tháp không mới nhưng chậm phát triển

Kiểm định cần trục tháp không mới nhưng chậm phát triển

Kiểm định cần trục tháp là một ngành mới xuất hiện và phát triển những năm gần đây do sự phát triển của nền kinh tế nên đã sản sinh ra nhiều ngành dịch vụ mới. Kiểm định cần trục tháp là một trong số những ngành đó. Tuy nhiên, thực sự đó là ý kiến sai lầm do chưa hiểu rõ sự phát triển của hoạt động này.

Kiểm định cần trục tháp là hoạt động không mới.

Kể từ khi nước ta hoàn toàn giành độc lập và bước vào giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Đảng đã chủ trương xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế này đòi hỏi phải có một cơ sở vật chất vững mạnh, tiên tiến, có khoa học kĩ thuật tiến bộ để phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Khi xây dựng cơ sở vật chất thì vấn đề kiểm định được đặt ra để bảo đảm sự an toàn, sự hoạt động bình thường của các thiết bị. Như vậy có thể nói rằng từ khi mở cửa nền kinh tế dần được phát triển mạnh mẽ, các ngành dịch vụ nói chung và dịch vụ kiểm định cần trục tháp đã có những bước tiến ban đầu rồi, không phải là đến thời đại ngày nay, khi mà cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học đã có nhiều bước nhảy vọt vượt rất xa so với hai mươi, hai lăm năm về trước thì dịch vụ kiểm định cần trục tháp mới bắt đầu xuất hiện, phát triển và đóng góp cho xã hội.

kiểm định cần trục tháp

Kiểm định cần trục tháp chỉ mới phát triển.

Có thể khẳng định dịch vụ kiểm định cần trục tháp chỉ mới phát triển gần đây. Nói vậy không phải phủ định cho việc kiểm định cần trục tháp đã có lâu đời, mà là tuy nó đã xuất hiện lâu đời nhưng ở giai đoạn hiện nay, với những đặc điểm của thời đại này thì nó mới có cơ hội phát triển vượt bậc so với thời kì trước. Hiện nay quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước bước đầu đã có kết quả, nó đem đến một cơ sở vật chất, một nền pháp lý vững mạnh phục vụ cực kì tốt cho sự phát triển của nền kinh tế, khối ngành dịch vụ và dịch vụ kiểm định cần trục tháp nói riêng. Đất nước phát triển, khoa học kĩ thuật tiến bộ là cơ sở để tiếp tục nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực kiểm định nói chung.

Yếu tố con người cũng là một yếu tố then chốt cần nói tới. Đất nước càng hội nhập thì người dân Việt Nam ngày càng có tư tưởng tiến bộ, có tác phong làm việc công nghiệp. Người lao động thời đại mới dần ý thức được việc làm của mình, dần có trách nhiệm hơn với công việc kiểm định. Những tư tưởng thuần nông thời còn kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp như xưa dần được thay thế bằng tác phong công nghiệp, bằng trách nhiệm, bằng lối sống có đạo đức, có văn hóa. Quá trình hội nhập cũng giúp cho đất nước có được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, làm cho nền kinh tế nói chung có những sự phát triển, mặc dù chỉ là bước đầu thôi nhưng tương lai cực kì có triển vọng.