• Chia sẻ
  • Khi nào thì cần kiểm định nồi hơi?

Khi nào thì cần kiểm định nồi hơi?

Công tác kiểm định nồi hơi đâu đó vẫn được đề cập tới khá nhiều. vậy thì trong trường hợp nào và khi nào thì chúng ta cần phải làm công việc này, để việc vận hành thiết bị diễn ra được suông sẻ.

Nồi hơi là thiết bị được xét là có tính nguy hiểm cực kỳ cao và cần được kiểm tra độ an toàn thường xuyên. Vậy những trường hợp nào thì nồi hơi cần được kiểm định.

Đầu tiên là trước khi đưa vào sử dụng. Đây là lần kiểm định rất quan trọng cần phải thực hiện để đánh giá chất lượng của nồi hơi có đủ điều kiện an toàn để sử dụng hay không. Sau khi mua về và lắp đặt xong, nồi hơi sẽ được kiểm định. Trước tiên là kiểm tra về nguồn góc xuất xứ rồi sau đó kiểm tra tính an toàn rồi đến việc vận hành. Nếu quá trình kiểm định nồi hơi phát hiện những hư hỏng hay lỗi kỹ thuật thì nồi hơi đó sẽ không được sử dụng. Còn nếu đạt yêu cầu thì có thể đi vào vận hành.

Tiếp theo, việc kiểm định nồi hơi phải được thực hiện sau khi sửa chữa do hư hỏng hay gặp sự cố. Trong quá trình sử dụng thì sẽ có những sự cố sẩy ra như hỏng một số chi tiết hay hồi hơi cần được bảo trì để hoạt động có năng suất cao hơn. Việc sửa chữa và bảo trì sẽ can thiệp trực tiếp vào các bộ phận của nồi hơi. Vì thế, sau quá trình sửa chữa hay bảo dưỡng, nồi hơi cần được kiểm định lại về tính an toàn và hiệu quả trước khi được vận hành trở lại.

Việc kiểm định nồi hơi cần được thực hiện sau khi hết thời hạn kiểm định lần trước. Một lần kiểm định sẽ cho phép nồi hơi sử dụng trong một khoảng thời gian, sau đó muốn hoạt động tiếp thì cần được kiểm định lại. Việc kiểm định này gọi là kiểm định theo chu kỳ.

Cuối cùng, phải thực hiện kiểm định khi có yêu cầu từ các cơ quan thanh tra về an toàn lao động. Việc kiểm định này thường là đột xuất để kiểm tra tính an toàn trong quá trình lao động của công ty. Nếu phát hiện vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của nhà nước.

Để đảm bảo an toàn thì các công ty, xí nghiệp cần thực hiện nghiêm chỉnh việc kiểm định theo quy định đặt ra.