• Công nghệ
  • Hướng dẫn cách sử dụng loại máy bẻ đai sắt tự động

Hướng dẫn cách sử dụng loại máy bẻ đai sắt tự động

Những chiếc máy bẻ đai sắt tự động giúp con người khỏi mất công và sức để uống hay làm thằng một thanh sắt, thép theo nhiều hình dáng nhất định.

Những chiếc Máy bẻ đai sắt tự động luôn có hệ thống phức và khó sử dụng. Vì thế bạn cần phải học thật kỹ các phím nút và cách sử dụng của loại máy bẻ đai sát tự động. để có thể ứng dụng vào thực tế hơn.

Máy bẻ đai sắt tự động

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY BẺ ĐAI SẮT TỰ ĐỘNG.

I/ Các hướng dẫn chung:

- Khi máy khởi động lên. Để biết hướng dẫn sử dụng màn hình nào thì bấm phím “0” trên màn hình đó, một màn hình hướng dẫn sử dụng sẽ hiện ra. Để quay trở lại màn hình cũ thì bấm phím “0” lần nữa.

-   Tại bất kỳ màn hình nào để quay trở về màn hình khởi động thì bấm phím “F”.

-   Bấm phím “↑”, “↓” để lật trang màn hình khác.

-   Chế độ chạy, đơn vị cài đặt, kích thướt sản phẩm: chỉ thay đổi được khi máy dừng.

-   Chú ý: màn hình hướng dẫn không cài đặt được thông số. Mỗi màn hình chỉ đáp ứng với các phím điều khiển tương ứng theo màn hình đó bằng cách xem hướng dẫn sử dụng. Những thông số do nhà sản xuất máy cài đặt thì không thể nhập được mà cần phải có mật mã.

II/ Ý nghĩa các thông số trên màn hình:

A/ Màn hình 1:

Kiểu sản phẩm: bấm các phím tương ứng từ “1” đến “5” để chọn hình kiểu sản phẩm cần sản xuất. Các hình bao gồm:

-   I: cắt đoạn

-   L: bẻ hình kiểu chữ L

-   [: bẻ hình kiểu 3 cạnh chữ C

-   []: bẻ hình kiểu đai vuông hay chữ nhật.

-   ∆: bẻ hình kiểu đai tam giác.

Chế độ chạy: bấm các phím tương ứng từ “6” đến “8” để chọn chế độ chạy. Bao gồm: AUTO, MANU, TEST.

-   AUTO: chế độ chạy tự động theo chu trình máy

-   MANU: chế độ chạy tay. Khi chọn chế độ này, các nút nhấn trên tủ mới có tác dụng. Nút gạt 1,2,3 để chọn vị trí điều khiển tương ứng.

Vị trí 1: cho điều khiển cấp sắt tới, lui.

Vị trí 2: cho điểu khiển bẻ tới, lui

Vị trí 3: cho điều khiển cắt tới, lui.

Khi điều khiển bằng tay chỉ cần nhấn là piston làm việc hết hành trình, muốn dừng ngay thì bấm nút STOP.

-   TEST: chế độ chạy kiểm tra hoạt động của máy theo chu trình.

Tổng sản phẩm hiện hành: đếm số sản phẩm đã chạy ( không cài đặt được ).

-   Khi số sản phẩm hiện hành bằng với tổng sản phẩm cài đặt thì máy dừng.

-   Để reset số đếm hiện hành thì bấm phím “9”.

-   Giá trị đếm không bị xóa khi tắt nguồn.

B/ Màn hình 2:

Đơn vị cài đặt: bấm các phím từ “1” đến “3” để chọn các đơn vị muốn cài đặt. Bao gồm: M, CM, MM

Tổng sản phẩm: cài đặt tổng sản phẩm cần sản xuất (tối đa là 60000 sản phẩm). Bấm phím “4” để cài.

Cài đặt chiều dài của cạnh tương ứng với hình.

Phím “5”: cài đặt chiều dài cạnh 1

Phím “6”: cài đặt chiều dài cạnh 2

Phím “7”: cài đặt chiều dài cạnh 3

Chú ý”: cạnh chỉ tương ứng với hình được chọn.

Ví dụ: -   Nếu hình cắt đoạn chữ “ I ” được chọn thì chỉ cài đặt cạnh 1. Cạnh 2, cạnh 3 không ảnh hưởng.

-   Nếu hình chữ “ L “  hay tam giác “ ∆ “ được chọn thì cài đặt cạnh 1, cạnh 2. Cạnh 3 không ảnh hưởng.

-   Nếu hình chữ “ [ “  hay tam giác “ [] “ được chọn thì cài đặt cạnh 1, cạnh 2, cạnh 3.