• Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử có giá trị không

Hóa đơn điện tử có giá trị không

Có nhiều thắc mắc là hóa đơn điện tử có giá trị không và làm thế nào để có thể kiểm tra được giá trị hợp pháp của loại hóa đơn này. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thông tin nêu trên nhé.

Không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách thực hiện và sử dụng hóa đơn điện tử một cách hiệu quả và hợp lệ. Chính vì thế mà có nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn tìm đến dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử giá rẻ để có thể yên tâm hơn khi lựa chọn.

Hóa đơn điện tử có giá trị khôngHóa đơn điện tử có giá trị không

Nếu muốn biết hóa đơn điện tử có giá trị không thì bạn có thể thực hiện việc tra cứu thông tin trên hệ thống để có thể biết được là hóa đơn này có mã xác thực của cơ quan thuế hay không. Chỉ khi hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế thì nó mới có giá trị.

Cách kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn điện tử

- Bước 1: Thực hiện truy cập vào trang http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

- Bước 2: Chọn mục “ Hóa đơn có mã xác thực” và chọn tiếp vào mục “xác minh hóa đơn’ để kiểm tra thông tin trên hóa đơn.

- Bước 3: Nhập thông tin của hóa đơn bao gồm: thông tin số xác thực của cơ quan thuế và 05 ký tự đầy của số xác thực

- Bước 4: Nhấn ô tra cứu để kiểm tra thông tin

Những trường hợp xác nhận kết quả tra cứu tính pháp lý của hóa đơn điện tử:

Hóa đơn điện tử được xem là có tính pháp lý khi kết quả tra cứu trả lại cho bạn về trạng thái hóa đơn là một trong các thông tin sau:

- Thứ nhất là hóa đơn gốc không bị thay đổi và có giá trị sử dụng

- Thứ hai là hóa đơn được điều chỉnh từ hóa đơn xác thực số ....

- Thứ baa là hóa đơn được thay thế cho hóa đơn có số xác thực...

- Thứ tư là hóa đơi được điều chỉnh bởi hóa đơn có số xác thực...

Hóa đơn điện tử được xem là không có tính pháp lý khi kết quả tra cứu trả lại cho bạn về trạng thái hóa đơn là một trong các thông tin sau:

- Thứ nhất là hóa đơn bị thay thế bởi hóa đơn xác thực số...

- Thứ hai là hóa đơn bị xóa bỏ bởi hóa đơn xác thực số...

- Thứ ba là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực số...

Đối với trường hợp người bán thực hiện việc thay thế hay xóa bỏ các hóa đơn cũ thì bắt buộc phải có các biên bản thỏa thuận với người mua. Nếu người mua không nhận được biên bản thì người bán có trách nhiệm phải giải thích thông tin rõ ràng cho người mua được biết theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

Như vậy, những thông tin trên sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi hóa đơn điện tử có giá trị không và nắm bắt được hóa đơn điện tử như thế nào là có tính pháp lý để có thể yên tâm hơn khi sử dụng.