• Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế hay không?

Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế hay không?

Thực tế thì đối với việc hóa đơn điện tử có được kê khai thuế là điều mà nhiều doanh nghiệp đang quan tâm khi chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử. Vì việc kê khai hóa đơn giấy đã trở thành truyền thống nên khi sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ có khó khăn gì để có thể chuẩn bị một cách chủ động hơn.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ thì các doanh nghiệp cũng không phải quá lo lắng đối với vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử. Chính vì thế nên ngày càng nhiều doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ này để tiết kiệm chi phí kinh doanh tốt hơn.

Hóa đơn điện tử có được kê khai thuế hay không?

Vấn đề hóa đơn điện tử có được kê khai thuế hay không thì doanh nghiệp còn phải lưu ý đến những vấn đề liên quan đến các loại hóa đơn khác nhau. Vì theo quy định của cơ quan thuế thì việc kê khai hóa đơn giấy không cần phải kê khai hóa đơn bán ra mà chỉ cần kê khai hóa đơn mua vào. Và bây giờ, khi chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử thì quy định này cũng không hề thay đổi. Đầu tiên là doanh nghiệp phải biết hóa đơn nào được phép kê khai thuế và hóa đơn nào không kê khai để có thể hỗ trợ thông tin một cách chính xác.

Theo quy định của luật thuế thì việc hóa đơn điện tử có được kê khai thuế hay không cũng còn tùy thuộc vào giá trị hóa đơn và hình thức thanh toán của hóa đơn là gì. Vì theo quy định thì đối với hóa đơn mua vào được giao dịch qua ngân hàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được kê khai thuế .

Vì sao cần phải biết hóa đơn điện tử có được kê khai thuế hay không?

Việc kê khai thuế là một yếu tố rất quan trọng. Trước hết là nó giúp doanh nghiệp có thể thu lại chi phí cho việc mua vào. Thứ hai là doanh nghiệp có thể đảm bảo được việc thực hiện theo đúng quy định mà pháp luật ban hành một cách hiệu quả nhất. Kê khai thuế mặc dù là để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp nhưng nó cũng là trách nhiệm và là nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Vì thế, khi nắm được các quy định về kê khai thuế của hóa đơn điện tử sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể đảm bảo thực hiện đúng các quy định trong luật kê khai thuế. Như vậy thì các giấy tờ giao dịch, mua bán của doanh nghiệp mới thực sự được xem là hợp pháp theo quy định được ban hành.

Nói tóm lại thì vấn đề hóa đơn điện tử có được kê khai thuế hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc doanh nghiệp xác định loại hóa đơn nào sẽ kê khai thuế và loại hóa đơn nào không kê khai thuế. Như vậy thì sẽ giúp cho việc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp được tốt hơn.