• Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử có cần chữ ký

Hóa đơn điện tử có cần chữ ký

Khi có quy định ban hành áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử thì nhiều người vẫn còn băn khoăn không biết là hóa đơn điện tử có cần chữ ký hay không và vấn đề này được quy định như thế nào?

Dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử giá rẻ ngày nay đang phát triển rất mạnh mẽ. Vì thực tế thì khi quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử được ban hành thì nhu cầu cũng như nhiều người còn băn khoăn nhiều vấn đề về loại hình hóa đơn này.

Hóa đơn điện tử có cần chữ ký

Trước khi tìm hiểu xem hóa đơn điện tử có cần chữ ký không thì bạn phải biết được hóa đơn điện tử là gì? Theo quy định của pháp luật thì đây là một tập hợp các thông tin về giao dịch, buôn bán được khởi tạo thông qua các tệp tin và tổ chức được cơ quan thuế cấp mã số và có thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế hay ngân hàng mới có quyền khởi tạo hóa đơn này.

1. Các loại hóa đơn điện tử

Thực tế hiện nay có nhiều loại hóa đơn điện tử được khởi tạo như : hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn bán hàng; hóa đơn giá trị gia tăng; các chứng từ thu phí dịch vụ ..., Mỗi loại hóa đơn sẽ có hình thức và nội dung lập được thực hiện theo thông lệ quốc tế hay theo các quy định mà pháp luật ban hành.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì người sử dụng hóa đơn cần đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc được quy định như : số hóa đơn phải được xác nhận một cách liên tục và trình tự thời gian. Đồng thời, theo quy định thì mỗi số hóa đơn chi được lập và sử dụng một lần duy nhất.

2. Hóa đơn điện tử có cần chữ ký hay không?

Đã là hóa đơn thì chắc chắn là phải có chữ ký. Nếu như hóa đơn đỏ bằng giấy thì phai có chữ ký được ký bằng mực xanh. Vậy hóa đơn điện tử có cần chữ ký hay không và chữ ký đó được ký như thế nào. Theo quy định thì các doanh nghiệp muốn được sử dụng hóa đơn điện tử thì bắt buộc phải đăng ký chữ ký số hay còn gọi là chữ ký điện tử.

Như vậy thì một hóa đơn điện tử được tính là hợp lệ khi trên hóa đơn có chữ ký cũng như ngày tháng, năm lập hóa đơn của cả bên bán lẫn bên mua (với trường hợp bên mua là đơn vị kế toán). Nếu như bên mua không phải là đơn vị kế toán thì không nhất thiết phải có chữ ký hay ngày , tháng, năm lập hóa đơn của bên mua.

Trên đây là câu trả lời cho thắc mắc hóa đơn điện tử có cần chữ ký hay khong6? Chúng tôi hy vọng là bạn có thể nắm rõ thông tin một cách cụ thể và để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn được hợp pháp.