• Chia sẻ
  • Hồ sơ thành lập công ty cổ phần du lịch

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần du lịch

Để chuẩn bị được hồ sơ thành lập công ty cổ phần du lịch một cách chính xác nhất thì nhiều người cũng cần phải đảm bảo là các thông tin nắm được phải chính xác theo quy định mà pháp luật ban hành. Có như thế thì mới có thể chuẩn bị giấy tờ đầy đủ được.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang trở thành một giải pháp an toàn cho các doanh nghiệp khi tiến hành các thủ tục pháp lý. Không phải lo lắng, không tốn nhiều thời gian, tiết kiệm chi phí chính là sự lựa chọn rất hoàn hảo để việc thành lập công ty đơn giản hơn bao giờ hết.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần du lịch

Trước khi tiến hành chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần du lịch thì bạn cần xác định được lĩnh vực du lịch mà mình kinh doanh là thuộc nội địa hay quốc tế để có thể chuẩn bị các giấy tờ liên quan một cách chính xác nhất.Những điều kiện mà pháp luật ban hành đối với từng loại hình kinh doanh du lịch khác nhau sẽ quyết định đến giấy tờ, hồ sơ mà bạn chuẩn bị một cách tốt nhất đó.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch:

- Muốn kinh doanh dịch vụ du lịch thì tổ chức hay cá nhân kinh doanh du lịch phải tiến hành thành lập doanh nghiệp để kinh doanh theo quy định mà pháp luật ban hành.

- Doanh nghiệp kinh doanh du lịch được hoạt động trong lĩnh vực du lịch nội địa và du lịch quốc tế. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh du lịch quốc tế thì được phép kinh doanh du lịch nội địa nhưng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh du lịch nội địa thì không được kinh doanh du lịch quốc tế,

Điều kiện kinh doanh du lịch nội địa:

- Doanh nghiệp kinh doanh du lịch nội địa phải đăng ký kinh doanh du lịch nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

- Doanh nghiệp phải có phương án kinh doanh và có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa một cách hiệu quả và có tính khả thi.

- Người điều hành hoạt động kinh doanh du lịch nội địa phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành ít nhất là ba năm.

Điều kiện kinh doanh du lịch quốc tế :

- Doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh du lịch quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

- Doanh nghiệp phải có phương án kinh doanh cũng như có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế quy định.

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành ít nhất bốn năm.

- Doanh nghiệp kinh doanh du lịch quốc tế phải có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ.

Nếu như nắm được đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh du lịch nêu trên thì việc chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần du lịch của bạn sẽ đơn giản và thuận lợi hơn rất nhiều.