Giấy chứng nhận kinh doanh

Doanh nghiệp của bạn muốn đi vào hoạt động cần phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư của tỉnh, thành phố trực trung ương nơi công ty đóng trụ sở chính để được cấp giấy chứng nhận kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn muốn được cấp giấy chúng nhận thì cần những loại giấy tờ nào? Giấy phép kinh doanh đăng ký ở đâu với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được giúp đỡ với đội ngũ nhân viên lãnh nghề và có tâm huyết sẽ giúp công ty bạn đáp ứng những điều kiện theo yêu cầu.

Giấy chứng nhận kinh doanh

Mỗi cá nhân khi thành lập doanh nghiệp đều lựa chọn cho mình một loại hình kinh doanh phù hợp với khả năng tài chính, tiềm lực kinh tế và những lợi thế mình đang có. Mặc dù vậy, để những lợi thế đó áp dụng trong sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật bạn phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Vậy giấy chứng nhận kinh doanh gồm những nội dung nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu để hiểu rõ hơn vấn đề này nhé. Đầu tiên trong giấy chứng nhận bạn đã đăng ký kinh doanh thì đầu tiên phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó là tên người đăng ký kinh doanh mang quốc tịch Việt Nam hoặc người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Ngoài ra thì trong giấy tờ này phải có thông tin về số chứng minh nhân dân, số Hộ chiếu hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương khác kèm theo.

Trong giấy chứng nhận bao giờ cũng có số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu công ty. Tiếp theo làvốn điều lệ mà khi thành lập công ty phải có, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà bạn lựa chọn. Một trong những yếu tố không thể thiếu trong giấy chứng nhận kinh doanh là ngành, nghề kinh doanh bạn muốn kinh doanh.

Một điều cần lưu ý là việc đăng ký giúp cơ quan đăng ký xác định được ngành nghề kinh doanh bạn có đủ điều kiện kinh doanh hay không và những ngành nghề kinh doanh có bị pháp luật cấm không cho phép hạt động trên thị trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.Hơn thế nữa thì nếu ngành nghề mà bạn đăng ký kinh doanh thuộc vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì từ đó cơ quan chức năng mới biết được nó cần điều kiện về vốn, về chứng chỉ hay những điều kiện nào khác

Từ những vấn đề trên chúng ta có thể biết tầm quan trọng của giấy phép kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế là rất quan trọng khi sự cạnh tranh ngày càng khóc liệt của các tập đoàn kinh tế trong nước và tập đoàn kinh tế thế giới chính vì thế chính giấy chứng nhận kinh doanh giúp doanh nghiệp có tư cách pháp lý cạnh tranh công bằng với các tập đoàn kinh tế nói trên.