• Gia đình
  • Giải pháp thẻ trả trước trong phần mềm bán hàng

Giải pháp thẻ trả trước trong phần mềm bán hàng

Maybanhang.net tích hợp giải pháp thanh toán thẻ trả trước hoàn chỉnh trong hệ thống quản lý bán hàng, cho phép nhiều cá nhân trong cửa hàng đồng thời tiến hành các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, ghi nợ cùng với thanh toán bằng thẻ trả trước.

Maybanhang.net tích hợp giải pháp thanh toán thẻ trả trước hoàn chỉnh trong hệ thống quản lý bán hàng, cho phép nhiều cá nhân trong cửa hàng đồng thời tiến hành các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, ghi nợ cùng với thanh toán bằng thẻ trả trước. Các nghiệp vụ này được tiến hành thông suốt mỗi khi nhân viên của cửa hàng thực hiện thao tác thanh toán. Sử dụng MAYBANHANG.NET chủ cửa hàng có thể tạo thẻ trả trước cho khách dễ dàng, đơn giản và vô cùng bảo mật.

Tạo thẻ nhanh chóng

Bước tạo thẻ đơn giản và nhanh chóng chỉ trong vài thao tác. Khách hàng đăng ký thẻ trả trước, chủ cửa hàng phát thẻ cho khách hàng có thông tin hình ảnh, tên khách hàng, mã thẻ và quét qua thiết bị đọc thẻ là toàn bộ thông tin khách hàng dùng thẻ sẽ được cập nhật tự động lên phần mềm.

Nạp tiền đa dạng

Khách hàng không cần phải mua thẻ theo các mệnh giá thẻ cố định như 1 triệu, 2 triệu. Trên phần mềm cho phép khách nạp tiền theo số tiền mong muốn, khách hàng có thể chuyển khoản qua ngân hàng, tới cửa hàng quét thẻ và nạp tiền. Chủ cửa hạng nhận thông tin nạp từ khách hàng và nạp tiền cho khách vào tài khoản.

Xem thêm: Thẻ trả trước