• Chia sẻ
  • Điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán

Điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán là doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện theo luật doanh nghiệp của Việt Nam. Vậy điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán là gì và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp như thế nào

Điều kiện hành lập doanh nghiệp kiểm toán là nghành nghề có điều kiện và chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật. Vì vậy, thành doanh nghiệp kiểm toán không hề đơn giản. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ sẽ giúp bạn giải đáp những khó khăn ấy chỉ trong thời gian rất ngắn với thủ tục nhanh chóng, chính xác và đúng quy trình.

Điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán

Điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán độc lậptheo nghị định số 105/2004/NĐ-CP vào ngày 30/03/2004 về điều kiện kiểm toán cho tổ chức kiểm toán độc lập là:

+ Hình thức doanh nghiệp là doanh nghiệp hợp danh, doanh nghiệp kiểm toán tư nhân hay doanh nghiệp vốn nước ngoài theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

+ Với những doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn đang hoạt động thì phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành.

+ Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong doanh nghiệp, từ tên doanh nghiệp, địa điểm trụ sở thì phải thông báo bằng văn bản cho bộ tài chính chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ khi có quyết định thay đổi.

Các điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán để đi vào hoạt động là:

+ Phải có ít nhất 3 kiểm toán viên, các kiểm toán viên này đều phải có chứng chỉ hành nghề kiểm toán do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

+ Ít nhất 1 người trong ban quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng phải có chứng chỉ hành nghề.

+ Trong vòng 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được giấy phép kinh doanh phải báo cho bộ tài chính về việc thành lập doanh nghiệp kiểm toán, kèm theo đó là danh sách kiểm toán viên làm việc cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải duy trì được ít nhất 3 kiểm toán viên trong suốt quá trình hoạt động, nếu sau 6 tháng liên tục không đảm bảo được điều kiện nhân lực thi doanh nghiệp bị buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán.
Những hành vi tuyệt đối nghiêm cấm trong doanh nghiệp kiểm toán là: thông đồng, móc nối với các đơn vị kiểm toán khác nhằm cố ý làm sai lệch nội dung báo cáo tài chính, mua – tặng – biếu cổ phiếu không phân biệt số lượng của các đơn vị kiểm toán, mua trái phiếu hay bất kỳ tài sản nào của đơn vị được kiểm toán, nhận bất kỳ thù lao nào ngoài phí kiểm toán hay các khoản phí trong hợp đồng, nhận việc thu nợ cho các doanh nghiệp được kiểm toán, cho các bên khác sử dụng tên doanh nghiệp kiểm toán để thực hiện các hoạt động nghề nghiệp và các hoạt động vi phạm pháp luật.

Nếu doanh nghiệp cố tình làm sai, biết luật phạm luật hay không đáp ứng được bất kỳ điều kiện thành lập một doanh nghiệp kiểm toán theo quy định đều sẽ bị phạt hành chính hoặc nặng nhất là rút giấy phép kinh doanh.