• Chia sẻ
  • Điều kiện thành lập công ty cổ phần chứng khoán

Điều kiện thành lập công ty cổ phần chứng khoán

Hiện nay, xu hướng lựa chọn việc thành lập công ty chứng khoán không còn xa lạ trong cuộc sống hiện đại của mọi người. Đó chính là lý do khiến nhiều người quan tâm đến điều kiện thành lập công ty cổ phần chứng khoán là gì để đảm bảo việc thành lập công ty là hợp pháp.

Không ít người đang tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất về mặt giấy tờ và thủ tục pháp lý. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và trình độ cao thì chắc chắn, các vấn đề về mặt pháp lý sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng nhất.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần chứng khoán

Công ty chứng khoán được biết đến là một tổ chức có tư cách pháp nhân. Hoạt động chứng khoán bao gồm:môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư ván đầu tư chứng khoán, dịch vụ tư vấn tài chính, tự doanh chứng khoán…

Để biết được điều kiện thành lập công ty cổ phần chứng khoán là gì, chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

1. Cơ sở vật chất

Để đảm bảo việc kinh doanh chứng khoán được hợp pháp thì doanh nghiệp phải đảm bảo có cơ sở và hệ thống ttrang thiết bị đạt chuẩn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh một cách tốt nhất theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Vốn

Vốn điều lệ khi hoạt động kinh doanh chứng khoán tối thiểu phải bằng vốn pháp định theo yêu cầu của pháp luật đối với từng lĩnh vực khác nhau. Cụ thể như:

- Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng

- Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

- Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam.

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam.

3. Người lãnh đạo

Người lãnh đạo công ty bao gồm Giám đốc hay Tổng giám đốc phải có các chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, phải đảm bảo các quy định được ban hành về chủ thể kinh doanh trong điều 13 luật Doanh nghiệp.

4. Cổ đông công ty

Cổ đông công ty tối thiểu là 03 và trong đó phải có it1 nhất 01 tổ chức là ngân hàng thương mại hay doanh nghiệp bảo hiểm hoặc là tổ chức nước ngoài theo quy định.

5. Cá nhân , tổ chức tham gia góp vốn

Theo quy định thì cá nhân hay tổ chức muốn đầu tư để thành lập nên công ty cổ phần chứng khoán cần phải đáp ứng được các điều kiện thành lập công ty cổ phần chứng khoán như có đủ tư cách tham gia góp vốn theo quy định của pháp luật.Một số trường hợp khi tham gia góp vốn sẽ chịu sự giám sát và quản lý của đơn vị chức năng.

Như vậy, điều kiện thành lập công ty cổ phần chứng khoán không phải là đơn giản. Chính vì vậy, khi lựa chọn thành lập công ty chứng khoán thì bạn cần tìm hiểu và xem xét thật kỹ các điều kiện để đảm bảo là việc kinh doanh được hợp lệ.