• Kinh tế
  • Đầu tư nguồn vốn đã đủ để phát triển vận tải biển nước ta?

Đầu tư nguồn vốn đã đủ để phát triển vận tải biển nước ta?

Đòi hỏi cấp thiết hiện nay của nước ta là cần phải nhanh chóng phát triển ngành công nghiệp vận tải biển. Tuy nhiên chỉ với việc đầu tư nguồn vốn mạnh mẽ vào đó thì đã thật sự đủ?

Liên quan đến hoạt động của lĩnh vực vận tải biển nói chung và vận tải nội địa nói riêng, có rất nhiều yếu tố tác động đến nó. Sự phát triển và lớn mạnh của ngành công nghiệp này phụ thuộc nhiều vào các vấn đề khác nhau, do vậy nếu chỉ dựa vào vấn đề nguồn vốn thì không thể nào giải quyết được nhu cầu hiện giờ.

vận tải nội địa

Hoạt động vận tải biển phát triển là điều mà nhà nước ta đang cần, bởi nó sẽ quyết định rất lớn đến nền kinh tế đất nước. Mong muốn này đã được thấy rõ từ nhiều năm trước, từ việc đẩy mạnh đầu tư và đưa ra những hướng đi cụ thể, nhờ vậy mà lĩnh vực vận chuyển đường biển của nước ta mới được như ngày hôm nay.

Nhưng để có thể phát triển hơn nữa phương thức vận tải hàng hóa này, ngoài việc đầu tư nguồn vốn mạnh, điều mà chúng ta cần làm là phải đưa ra những chính sách hỗ trợ và các bước đi chiến lược hơn. Như vậy khả năng thành công sẽ cao và chắc chắn hơn. Đây là điều đã được các quốc gia đi trước thực hiện và đã đạt được kết quả như mong đợi.

Từ vài năm nay sự ra đời của một số công ty vận tải biển và việc xây dựng mới một vài cảng biển nước sâu đã cho thấy quyết tâm của những người đứng đầu nước ta. Nhờ vào những việc làm cụ thể như thế, đến nay phần nào đã đạt được một số kết quả tốt, dù không cao nhưng cũng đủ để vui mừng.

Sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực này là một phần, một phần quan trọng phụ thuộc không nhỏ vào các công ty vận chuyển đường biển. Do vậy mà từ lâu, những đơn vị này không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, sự chuyên nghiệp và quy mô hoạt động, từ đó góp phần làm cho ngành vận tải biển của đất nước lớn mạnh hơn.