• Chia sẻ
  • Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Trước khi bạn lựa chọn đăng ký thành lập công ty cổ phần thì trước hết là bạn cần phải nắm rõ được các thông tin liên quan đến đặc điểm cũng như những ưu nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này.Có như vậy thì việc thành lập mới có thể mang lại hiệu quả.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là đơn vị hỗ trợ các doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất trong các thông tin về giấy tờ, thủ tục cũng như có thể thay doah nghiệp hoàn tất các thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng một cách nhanh chóng nhất.

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty mà vốn điều lệ công ty được chia thành những phần bằng nhau. Những người sở hữu cổ phần công ty được gọi là các cổ đông. Khi đăng ký thành lập công ty cổ phần thì bạn cần biết được đặc điểm của loại hình công ty này là gì?

- Để thành lập công ty cổ phần thì phải đảm bảo số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người.

- Các cổ đông có trách nhiệm hữu hạn với tài sản và các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn góp vào công ty.

- Các cô đông có quyền nhượng lại cổ phần của mình cho cổ đông hay bất kỳ một cá nhân nào khác mà không có sự ràng buộc.

- Công ty cổ phần khác với các loại hình công ty khác là được phát hành chứng khoán để có thể huy động vốn điều lệ cho công ty.

Ưu điểm của công ty cổ phần

- Các cổ đông góp vốn có sự an toàn hơn khi có trách nhiệm hữu hạn với công ty trong phạm vi vốn góp. Vì vậy, khi công ty có sư bất trách thì gánh nặng của các cổ đông sẽ không nhiều như các công ty tư nhân hay các loại hình doanh nghiệp khác.

- Không quá khó khăn trong việc huy động vốn như các loại hình doanh nghiệp khác vì có thể phát hành cổ phiếu.Đây là lợi thế mà các loại hình khác không có được.

- Không chịu các sự ràng buộc khi chuyển nhượng cổ phần cho người khác.

Nhược điểm công ty cổ phần

- Vì công ty cổ phần không có quy định giới hạn số lượng cổ đông nên gây khó khăn rất nhiều trong việc quản lý và điều hành công ty. Hơn thế nữa thì khi số lượng cổ đông nhiều thì nguy cơ phân tách thành các nhóm lợi ích khác nhau càng cao và rất dễ dẫn đến mưu thuẫn, chia rẽ nội bộ.

- Khi là giám đốc hay Tổng giám đốc của công ty cổ phần thì sẽ không được kiêm nhiệm chức vụ tương đương tại bất kỳ một công ty nào khác.

Nhìn chung, khi đăng ký thành lập công ty cổ phần thì việc nắm được đặc điểm hay ưu nhược điểm của loại hình công ty này sẽ giúp bạn có được quyết định chính xác hơn trước khi lựa chọn.