• Chia sẻ
  • Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Hiện nay có nhiều ngành nghề đăng ký kinh doanh và kinh doanh hộ cá thể là lựa chọn hàng đầu của mọi người do những ưu thế của loại hình doanh nghiệp này mang lại. Vậy khi Đăng ký kinh doanh hộ cá thể có khác với đăng ký kinh doanh các loại hình khác không?

Nếu thực sự bạn đang quan tâm đến vấn đề đăng ký kinh doanh hộ cá thể như thế nào thì bạn hãy đến với Dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể được giúp đỡ và tư vấn các vấn đề liên quan đến vấn đề đăng ký kinh doanh.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Trước hết khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể thì cá nhân hay nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình phải thực hiện việc gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh để xin đăng ký. Đây chính là điểm khác biệt đầu tiên khi địa điểm đăng ký kinh doanh không phải là Sở kế hoạch đầu tư mà là ở cấp huyện.

Nội dung giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; ngành, nghề kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh .

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề, thì hồ sơ đăng ký ngoài các giấy tờ quy định phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề có vốn pháp định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau khi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hồ sơ.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì cá nhân đến nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ tiến hành trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, thời gian này được tính kể từ ngày nhận hồ sơ trong trường hợp có đủ các điều kiện. Với trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơcơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể là loại hình kinh doanh hộ gia đình nên liên quan đến trách nhiệm là vô hạn đối với nguồn vốn và các vấn đề liên đến hoạt động công tycủa cơ sở kinh doanh. Đây là hình thức kinh doanh nhỏ lẻ nhưng bạn cũng cần đảm bảo thực hiện được các quy định mới có thể đảm bảo việc kinh doanh là hợp pháp.