• Khám phá
  • Dàn ý chứng minh Giá trị lịch sử và tính chính luận của Tuyên Ngôn Độc Lập

Dàn ý chứng minh Giá trị lịch sử và tính chính luận của Tuyên Ngôn Độc Lập

Đầu tiên phải giải thích 2 ý :

1: là 1 tác phẩm có giá trị lịch sử to lớn

- Không chỉ đọc trước quốc dân đồng bào mà còn để công bố với TG , Nhất là lực lượng thù đich và cơ hội quốc tế đang mang dã tâm nô dịch nước ta về việc chấm dứt chế độ CNTD , đánh dấu 1 kỉ nguyên độc lập tự do và Khai sinh ra nước VN mới ....

2 : 1 áng văn chính luận mẫu mực :

Bởi lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén , đanh thép , ngôn ngữ hùng hồn, bằng chứng đầy sức thuyết phục Và khiến cho * Không ai có thể chối cãi được * . Áng văn chính luận này ngăn chặn âm mưu lần nữa xâm chiếm nước ta của các thế lực thù địch và cơ hội quốc tế. Bộc lộ tình cảm yêu nước, thương dân và khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của HCM và của toàn thể nhân dân VN ......

Sau khi giải thích được 2 ý này rồi bạn mới bắt đầu tìm hiểu cụm từ* không những * ... * mà còn *. Bằng cách nào ? . Đó chính là tìm trong bài đọc các dẫn chứng cho thấy điều bạn nói ở trên là đúng . Tức lập luận chặt chẽ ở chỗ nào ? Bằng chức thuyết phục ra sao ? Ngôn ngữ ntn ? ...vv Sau đó tìm dẫn chứng cho thấy ? Tình cảm yêu nước của Bác biểu hiện ra sao ? Khát vọng tự do độc lập như thế nào?