• Khám phá
  • Cửa sổ vườn đêm không khép

Cửa sổ vườn đêm không khép

Cửa sổ vườn đêm không khép. Anh đến rồi!Em bay lượn: giữa bâng khuâng!...

Cửa sổ vườn đêm mới mở

Trăng ùa vào và hương hoa bay theo

Trong khoảng vắng giữa vườn-

em viết chữ yêu.

Nếu anh vắng-

khoảng vườn đêm lạnh lắm!...

Có phải kia không?

Trăng vui cười đang tắm

Cho những lá trong vườn

cây thở toả hương say.

Anh đến kia rồi

hàng cây đang lay.

Thấp thoáng như mơ!

Như phải rồi...

không phải!

Xin anh đừng xa

xin anh đừng xa ngái.

Bên cửa sổ vườn đêm

Em mong!

Em bải hoải lâu rồi!

Không hơi thở của anh.

không tiếng anh cười.

Cửa sổ vườn đêm sẽ khép!...

*

Phải kia rồi!

Ánh trăng chừng thu hẹp.

Chỉ lối anh về

đưa lối anh đi.

Bên cửa sổ vườn đêm

Em chẳng còn gì.

Em không là em nữa...

Em tan vào đêm.

Em hoà vào trăng đang vờn trên lá.

Cửa sổ vườn đêm không khép.

Anh đến rồi!

Em bay lượn:

giữa bâng khuâng!...