• Công nghệ
  • Cốp pha trượt- hình thức hoạt động của cốp pha trượt

Cốp pha trượt- hình thức hoạt động của cốp pha trượt

Cốp pha trượt là loại cốp pha chuyên dụng trong ngành công nghiệp xây dựng. Cốp pha trượt có nhiều đặc tính nổi bật cũng như hình thức trượt đặc biệt, hiệu quả công việc riêng mà các loại cốp pha khác không có được.

Cốp pha trượt di chuyển theo một trục thẳng đứng và ván khuôn dùng để đục bê tông được nâng lên theo chiều dọc trong một quá trình liên tục, thời gian nhất định. Cốp pha trượt di chuyển theo chiều dọc sẽ tạo được một phần bê tông trong các đơn vị xây dựng các cấu trúc cao tầng.

Đây là một hệ thống khép kín, có ván khuôn tcủa cốp pha trượt, có khả năng  tăng liên tục, với tốc độ khoảng 300mm mỗi giờ.

Cốp pha trượt có thể được tạo thành từ bất kì hiinfh thức nào, do vậy các công ty, đơn vị thi công có thể dễ dàng để sử dụng nó nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Vì vậy, cốp pha cột được xem là nền tảng, tiền đề cho việc hoàn thiện bê tông.