• Chia sẻ
  • Công tác chuẩn bị cho quy trình kiểm định an toàn

Công tác chuẩn bị cho quy trình kiểm định an toàn

Kiểm định an toàn được tiến hành với các điều kiện được đặt ra, và đồng thời cũng phải được chuẩn bị đầy đủ những công cụ thiết bị theo tiêu chuẩn để quá trình này có thể diễn ra một cách tốt nhất.

Mỗi khi bắt đầu kiểm định một thiết bị máy móc nào đó chúng ta cần lên ý tưởng và vạch ra những bước để chuẩn bị cho quy trình kiểm định an toàn. Vì vậy mỗi công ty hay tổ chức, cá nhân trước khi kiểm định cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được hiệu quả và chất lượng nhất.

Bước đầu tiên là chúng ta phải lên kế hoạch, công việc, quy trình cụ thể xem kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp những bộ phận, những cơ chế hoạt động nào cùng với đó kết hợp với đơn vị chế tạo thiết bị hay sử dụng thiết bị để kiểm định.

Tiếp theo bước chuẩn bị kiểm định đó là chúng ta phải kiểm tra kỹ hồ sơ kỹ thuật. Ví dụ như kiểm tra thiết bị được cung cấp ở nguồn cung cấp nào và các yếu tố liên quan đến vấn đề an toàn. Phần sửa chữa, cải tạo của thiết bị. Các kết quả của các thiết bị chứa các chỉ số an toàn, các hệ thống liên quan đến điện. Hồ sơ về quá trình vận hành, bảo quản và sửa chữa cảu những lần kiểm định an toàn trước. Những kết quả hay những đề xuất của của các lần kiểm định trước.

Kiểm tra xong các hồ sơ liên quan đến thiết bị máy móc. Để kiểm tra chúng ta phải chuẩn bị các thiết bị kiểm tra các chỉ số an toàn của những thiết bị đó. Mỗi loại máy móc có thông số an toàn riêng nên phải chuẩn bị các thiết bị đo lường phù hợp để đo được chính xác xem là các thiết bị máy móc đó đã được đảm bảo chưa và đúng chỉ số chưa.

Cuối cùng là chuẩn bị đầy đủ phương tiện, những vật cần thiết, những trang bị phụ kiện để đảm bảo, bảo vệ người sử dụng. Đề ra những biện pháp, tiến trình để đảm bảo trong suốt cả quá trình kiểm định để tránh sự cố xảy ra.

Khi kiểm định phải đảm bảo về mặt thiết kế, lắp đặt sao cho phù hợp với hồ sơ lắp đặt thiết bị máy móc đã được lên kế hoạch trước. Trên đây là một số vấn đề và thiết bị cần chuẩn bị trước khi bắt đầu kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp. Các bạn tham khảo và bổ sung ý kiến chuyên môn riêng của mình nhé.