• Chia sẻ
  • Cơ sở vật chất cho hoạt động huấn luyện an toàn

Cơ sở vật chất cho hoạt động huấn luyện an toàn

Các cơ quan doanh nghiệp có thể tự tổ chức huấn luyện an toàn hoặc mời các đơn vị có đủ khả năng huấn luyện an toàn đến doanh nghiệp huấn luyện an toàn cho người lao động. Tuy nhiên ngoài chất lượng đội ngũ huấn luyện cần đòi hỏi cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động huấn luyện an toàn phải đảm bảo.

Để người lao động của mình có khóa huấn luyện an toàn tốt nhất thì doanh nghiệp cần chủ động tìm hiều đầy đủ về các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất đảm bảo của đơn vị mà doanh nghiệp sẽ mời huấn luyện. Cơ sở vật chất đảm bảo ở đây chính là sự phù hợp trong ngành nghề huấn luyện cả về số lượng và chất lượng để tất cả người lao động đều được huấn luyện an toàn một cách đầy đủ nhất đạt chất lượng nhất.

Thứ nhất là cơ sở huấn luyện phải hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Thứ hai là số lượng phòng học lý thuyết phù hợp với quy mô huấn luyện đảm bảo cho người lao động có thể học tập một cách thoải mái.

Thứ ba là chương trình, giáo trình huấn luyện phải được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện được quy định đúng chuẩn thông tư về huấn luyện an toàn của nhà nước.

Thứ tư là có số lượng máy móc, thiết bị, hóa chất, phòng, xưởng, khu thực hành để thực hành phải đạt chất lượng, đủ cho người lao động tham gia huấn luyện được thực hành đầy đủ.

Thứ năm là đội ngủ giáo viên phải đạt chất lượng được cơ quan có thẩm quyến cấp chứng nhận, đồng thời số lượng giáo viên tham gia khóa huấn luyện phải đầy đủ để người lao động có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất.

Như vậy cơ sở vật chất quyết định rất lớn đến quá trình huấn luyện, quá trình huấn luyện an toàn có tốt hay không chính là cơ sở vật chất của đơn vị huấn luyện có tốt hay không. Vì vậy doanh nghiệp hãy chọn một đơn vị huấn luyện uy tín để mang đến cho người lao động của mình một khóa huấn luyện an toàn tốt nhất. Sự an toàn của người lao động chính là trách nhiệm của doanh nghiệp.